M. Stanković
Publika u univerzitetskoj slušaonici

Na Institutu za slavistiku Univerziteta Hamburg, u organizaciji profesora dr Roberta Hodela, šefa katedre, gostovao je dr Mihajlo Pantić, profesor Univerziteta u Beogradu. Pantić je autor desetak knjiga priča, dvadesetak knjiga eseja, antologija i zbornika kratke priče zajedno sa Davidom Albaharijem, Vasom Pavkovićem i Petrom Lazićem. Dobitnik je više nagrada, među kojima su: „Milan Bogdanović“, „Stanislav Vinaver“, „Branko Ćopić“, „Andrićeva nagrada“.

Predavanje je održano na srpskom jeziku, ali je posle svake izložene celine profesor dr Hodel prevodio na nemački. Dr Sead Porobić, lektor na katedri za slavistiku u Hamburgu, takođe je prevodio simultano pojedina pitanja iz publike i odgovore na njih.

Na brojna pitanja zainteresovane publike gost je odgovarao veoma iscrpno, dajući teorijska objašnjenja i iznoseći primere iz svog rada. U razgovoru s publikom je razjašnjavano kreativno pisanje kojim se bavi i forma pripovetke koju neguje, smatrajući da je „roman progutao književnost“, kako je objasnio.

Najveći broj slušalaca činili su studenti slavistike, ali je bilo i drugih zainteresovanih među kojima dr Ana Badrova, sa slavistike u Sankt Peterburgu, sadašnji lektori na Institutu za slavistiku: Jelena Anđelković, Tamara Stratijev, zatim bivša lektorka Snežana Minić, Sofija Rikanović, asistent i student na slavistici, bibliotekarka na katedri Ognjenka Ber, pesnikinja Emina Čabaravdić Kamber, bivši student slavistike Anđelika Malčevska i drugi.

Prisni razgovori

Razgovori su bili veoma interesantni, vođeni u prisnoj atmosferi, a predviđeno vreme nedovoljno da se čuju sva pitanja i daju svi odgovori. Zato su se mnogi učesnici skupa uputili zajedno sa gostom u obližnji restoran, a Jelena Anđelković je zadovoljno prokomentarisala ceo događaj:

– Nemamo mi priliku da slušamo često zanimljive ljude i da sedimo u finom društvu. Prijaju ovakvi susreti.