N. Rakić i Đ. Barović

Prema podacima Instituta za evropske poslove Vojska Srbije je između 2012. i 2018. učestvovala je u 11 međunarodnih vojnih vežbi sa NATO, kao i u 98 vojnih vežbi sa državama članicama, a dve najveće vežbe sprovedene su u okviru ove saradnje: „Srbija 2018“ i „Regex“.

U okviru misija UN i EU, vojnici Srbije angažovani su u sedam mirovnih misija UN (dve završene, pet u toku) i šest mirovnih misija EU (dve završene, četiri u toku), u periodu od 2003. do 2018.

„U periodu od 2012. do juna 2018. u ovim mirovnim misijama bilo je angažovano 2.866 pripadnika i 316 pripadnica Vojske RS. Samo u 2018. godini, 11 pripadnika MO i VS upućeno je na karijerno usavršavanje u vojnoobrazovne institucije četiri države, od kojih su tri članice NATO (Nemačka, Italija i Velika Britanija plus Rusija)“, navodi se u saopštenju Instituta za evropske poslove.

Poljska najviše odrešila kesu

Prema istraživanju nemačkog „Bilda“ većina država u regionu je 2018. uvećala svoje vojne budžete u odnosu na prethodnu godinu.

Najviše sredstava za vojsku je opredelila Poljska – 5.227,2 miliona dolara, a slede Rumunija sa 4.608,7 miliona koja je svoj budžet uvećala za čak 27,24 odsto, Mađarska sa 1.642, 3 miliona i Bugarska – 1.095,6 miliona (povećanje budžeta za 32,92 posto). Srbija je na toj listi na petom mestu sa budžetom od 904, 3 miliona dolara. Prema toj statistici vojni budžet je povećan za 12,80 procenata u odnosu na onaj iz 2017.

Na listi „Bilda“ slede Hrvatska sa vojnim budžetom od 889,5 miliona (povećanje od 13,41 odsto), Slovenija sa 529,5 miliona, BiH sa 221, 1 miliona (povećanje od 34,33 posto), Albanija – 180,5 miliona (povećanje od 25 odsto) i Crna Gora sa 83,8 miliona, odnosno povećanjem budžeta od čak 27,55 procenata.

Rang-lista najjačih armija

Prema podacima za 2019. godinu specijalizovanog sajta Global fireponje Vojska Srbije je rangirana na 79, od ukupno 137 analiziranih armija na svetu.

Ovaj sajt rang-listu najjačih armija sveta pravi upoređujući ukupno 55 raznih parametara za svaku državu posebno i prema toj analizi ispred Srbije je većina evropskih zemalja, ali je zato Vojska Srbije daleko ispred gotovo svih republika bivše SFRJ.

Ispred Vojske Srbije je jedino Hrvatska koja je rangirana na 70. mestu. Slovenija je na 88, Crna Gora na 119, Severna Makedonija na 121, a BiH na 123. mestu.