commoswikipedia.org
Radoje Domanović

Znameniti ljudi koji su pre pedeset, sto i više godina opisivali srpske zemlje, kao da su bili vidoviti. Njihove reči važe i danas, bilo da je reč o našim naravima, ili o mestu u vremenu i prostoru.

“Ko zna da li će ikada doći vreme da se ostvare naše želje i privede u delo ovaj naš idealni politički program. Mora se doneti odluka Narodne skupštine i to će se smatrati kao naročita tačka ustava prema kojoj: voće, korisni bilje uopšte, pšenica i svi drugi usevi moraju uspevati basnoslovno dobro, i to dva puta preko godine, a ako se ukaže deficit u budžetu državnom, onda i tri, pa i, razume se, po potrebi i više puta, kako to već finansijski odbor za shodno nađe. Stoka napreduje takođe po zakonskom naređenju, i množi se vrlo brzo. Kazni se svaki onaj koji misli o državnim poslovima. Ni o čemu se, naposletku, ne sme misliti, bez naročitog dopuštenja policijskog, jer mišljenje narušava sreću. Plaćanje dugova i poreze strogo je kažnjivo, a to vredi za svakog, sem ako se utvrdi da je taj prestup učinila umno obolela individua.”

(Radoje Domanović u satiričnoj pripoveci “Mrtvo more”, 1902)