EPA PHOTO/Saša STANKOVIĆ

Miodrag Jevtić, Nekadašnji pukovnik VJ nedavno je objavio dvotomnu knjigu “Neraskidiva karika” – delove iz biografije generala Nebojše Pavkovića. U tom delu Pavković, između ostalog, otkriva da je u dvomesečnim borbama sa terorističkim snagama na Kosovu i Metohiji krajem 1998. godine, izvedeno 39 akcija koje su trajale u proseku jedan do dva dana.

Borbe u 306 mesta

U svim akcijama bilo je angažovano 53.200 pripadnika Vojske i MUP (13.500 iz VJ i 39.000 iz MUP). U borbenim dejstvima upotrebljeno je 438 tenkova, 334 BVP, 236 artiljerijskih oruđa, 410 PA topova i 570 minobacača.

U toku realizovanja Plana život je izgubilo 79 pripadnika snaga bezbednosti (iz VJ 22 i iz MUP 57). Teže je ranjeno 119 pripadnika , lakše 87, dok su dva borca oteta.

U borbama je oštećeno pet tenkova T-55, osam BVP M-80, dva PA topa 30/2 mm Praga U3-5 i četiri neborbena vozila.

Akcije su izvedene u 306 naseljenih mesta, a dejstvima je obuhvaćeno 19 opština i četiri grada (Dečani, Orahovac, Srbica i Glogovac) sa 248.239 stanovnika.

Na osnovu raspoloživih podataka i izvršenih procena terorističke snage su po raznim osnovama imale gubitke: likvidirano je oko 3.500 terorista, ranjeno 5.000 do 6.000, pobeglo sa KiM 4.000 do 5.000, razoružano 6.000 do 6.500.

U specijalnim akcijama Službe državne bezbednosti: likvidirano je 560 terorista, privedeno 2.407 i pritvoreno 283.

Pored navedenih gubitaka terorista, u akcijama na državnoj granici likvidirano je 666 lica, ranjeno 856, a zarobljeno 822. Takođe na graničnom području likvidirano je i 569 tovarnih grla.

Razoružano je 93 šiptarskih sela, a preostalo je da se razoruža još 66 sela i da se oduzme od 4.000 do 5.000 komada oružja.

Komandant 3. armije

U Beogradu je 25. decembra 1998. godine održana Osma sednica Vrhovnog saveta odbrane, na kojoj su razmatrana i kadrovska pitanja. Kako bi saznao da li je na toj sednici prošao njegov predlog za vanredno unapređenje pukovnika Milana Đakovića u čin general-majora, Pavković je pozvao svog dobrog prijatelja pukovnika Branka Fezera, koji je obavljao dužnost načelnika Personalne uprave GŠ VJ. Posle upozorenja da o tome ne govori dok ne bude zvanično objavljeno, Fezer mu je rekao da je Đaković postao general-major i nastavio:

“Ti si prijatelju moj postavljen za komandanta Treće armije, a umesto tebe na dužnost komandanta Prištinskog korpusa dolazi general Vladimir Lazarević”, kazao je Fezer.

Primopredaja dužnosti između general-potpukovnika Pavkovića i general-pukovnika Samardžića počela je 3. januara 1999. u Prištini. Pavković je insistirao da ta radnja bude realizovana kroz obilazak jedinica Niškog i Prištinskog korpusa na terenu, uz prisustvo aktivnostima koje te jedinice planski izvode. Tokom obilazaka generali su suočeni sa intenzivnim napadima terorističkih grupa na policijske stanice i punktove, borbene grupe vojske i granične jedinice. Svakodnevno su napadani i civili, a zabeležen je i veći broj žrtava albanske nacionalnosti.

Smena Perišića

Kasno uveče 24. novembra agencija Tanjug je prenela saopštenje sledeće sadržine:

“Načelnik Generalštaba general-pukovnik Momčilo Perišić je smenjen i posebnim ukazom postavljen na mesto savetnika predsednika Savezne vlade za pitanja odbrane. Za novog načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije postavljen je general-pukovnik Dragoljub Ojdanić, dosadašnji zamenik načelnika Generalštaba. Smeni je prethodila sednica Vrhovnog saveta odbrane, a odluka je donesena većinom glasove jer se protiv nje izjasnio crnogorski predsednik Milo Đukanović.”

Verifikatori su obaveštajci

NATO je početkom 1999. godine započeo operaciju Zajednički garant, koja je predviđala izvlačenje verifikatora sa Kosova i Metohije u slučaju ugrožavanja njihove bezbednosti.

Makedonija je dala saglasnost, na njenoj teritoriji razmešteno je 1.850 vojnika, oko 40 oklopnih transportera, kao i šest borbenih i 17 transportnih helikoptera. Iskusnim generalima je bilo jasno kakvom scenariju mogu da vode ovako temeljne pripreme. Nije bilo teško uočiti da je do eskalacije terorizma došlo uz prisustvo Misije Oebsa, kombinovano sa diplomatskim pritiscima i vojnim pretnjama spolja. Zaključak vojnog vrha VJ je bio nedvosmislen.

“Misija Oebsa, na čelu sa Vilijamom Vokerom, u stvari je obaveštajni centar, koji realizuje operaciju niskog intenziteta. Svi verifikatori, angažovani na Kosovu i Metohiji, su profesionalni obaveštajci, koji imaju zadatak da prikupljaju podatke o stanju, aktivnostima i rasporedu jedinica Armije.”

SUTRA – Neispričane priče iz rata: Delovi iz autobiografije generala Nebojše Pavkovića (34): Podvala u Račku