Vesti

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) ne posustaje u svojim akcijama u Srbiji. Tako je nedavno u okviru Programa “Migracije i dijaspora” GIZ obezbedio vrednu opremu za rad šestoro naučnih radnika, povratnika iz Nemačke u Srbiju.

Prema rečima Snežane Antonijević, savetnice za kvalifikovane povratnike i rad sa dijasporom, GIZ omogućuje savetovanje, povezivanje povratnika iz dijaspore, naučnika i biznismena sa poslodavcima u Srbiji, upućivanje na oglašena radna mesta, uz mogućnost da zainteresovani i sami mogu naći poslodavca.

– Podrška GIZ-a je moguća u sektorima i oblastima koji imaju veze sa razvojem Srbije i najčešće to mogu biti akademske institucije, javne institucije, organizacije civilnog društva i udruženja građana, a u određenim slučajevima zapošljavanje je moguće i u privatnom sektoru. Svaki zahtev se pojedinačno obrađuje i razmatra, a cilj programa je jačanje razvojne politike te institucije kroz razmenu i prenos znanja. Uvek sa osvrtom na ciljeve održivog razvoja – kaže Snežana Antonijević.

Vredna stručna oprema je uručena Ani Vasić iz Instituta za medicinska istraživanja, Mariji Đorđević sa Filozofskog fakulteta, Bogdanu Jovanoviću i njegovom kolegi Marku Paniću sa Biološkog fakulteta u Beogradu. U neprofitnim organizacijama Zajedničko i Naled Aleksandri Lakić i Đurđiji Petrović su opremljena radna mesta IT opremom. Ovi mladi ljudi su se po završetku svojih redovnih ili doktorskih studija u Nemačkoj, vratili kući. Ana Vasić je angažovana u Grupi za medicinsku entomologiju, Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjima virusnih bolesti zajedničkih ljudima i životinjama koje prenose antropodni vektori. Mariji Đorđević, naučnoj saradnici Filozofskog fakulteta u Beogradu koja je prvenstveno angažovana na uspostavljanju i razvoju Centra za digitalnu istoriju umetnosti, obezbeđena je IT oprema potrebna za digitalizaciju bogate zbirke istraživačkog materijala i terenske dokumentacije Odeljenja i Instituta za istoriju umetnosti fakulteta.

Uz to i oprema za instalaciju Jedinstvenog informacionog sistema Srbije, osnovne digitalne baze za skladištenje i pretragu digitalnih zbirki kulturnih institucija u zemlji i razvoj edukacijske uloge.

Bogdanu Jovanoviću i njegovom kolegi iz Centra za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta, deo opreme je obezbeđen kao podrška za IT i laboratorijsku opremu, uključujući PCR
uređaj koji sprečava kontaminaciju u PCR dijagnostičkim testovima, mikrobiološki inkubator za istraživanje eksperimentalnih bakterija, rotacioni disk koji se koristi za inkubaciju uzoraka, PCR uređaj i uređaj za ispitivanje kvaliteta DNK.

Ovi srpski naučnici za “Vesti” govore o razlozima odlaska iz Srbije i povratka kući, kao i saradnji sa GIZ-om.

Više od 20.000 zaposlenih

Sedišta GIZ-a su u Bonu i Ešbornu, a od 24.977 zaposlenih koji rade u oko 120 zemalja, 70 odsto su lokalno zaposleni.

– Od 1980. godine na globalnom nivou je posredovano više od 15.000 kvalifikovanih povratnika kod lokalnog poslodavca ili su im obezbeđena finansijska sredstva, ali i podrška, saveti i druge usluge – navode u globalnom Programu migracije i dijaspora.

Saradnja sa 22 zemlje

GIZ Deutsche Gesellschaft fur Internetionale Zusammenarbeit – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju kroz globalni Program migracije i dijaspora podržava kvalifikovane povratnike u 22 zemlje sveta, a u Srbiji je od 2016. godine. Globalni program “Migracije i dijaspora” (PMD), GIZ sprovodi po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke koje je i finansijer. GIZ nudi podsticajna sredstva za osobe sa migracionim poreklom, odobrava pomoć za kratkotrajno i dugotrajno angažovanje u zemlji porekla, za pokretanje inovativnih biznisa i projekte organizacija dijaspore koji se realizuju zajedno sa lokalnim partnerima.

– Naše podsticajne ponude su angažovanje kvalifikovanih povratnika u lokalnim institucijama, podrška za dobrovoljno kratkotrajno angažovanje stručnjaka iz dijaspore, podrška za projekte organizacija iz dijaspore i podrška za osnivače sopstvenog biznisa – navodi Snežana Antonijević.

SUTRA – Novi poduhvat nemačkog GIZ (2): Iskustva sa Baltika