pixabay.com

Poslanici Paul Rehtštajner i Liza Macone zalažu se za reformu u budućoj integraciji stranaca u Švajcarskoj predlažući primenu stroge politike doseljavanja stranaca koju sprovodi vlada u Bernu.

“Ko se ovde bude rodio, trebalo bi samim tim da postane Švajcarac”, inicijativa je ovo dvoje poslanika koji predlažu da se u zakon o državljanstvu unese poznata klauzule “ius soli” koja to automatski rešava.

Tu praksu već imaju mnoge useljeničke zemlje, dok druge uporno istrajavaju na znatno težem putu ka sticanju pasoša zemlje domaćina jer automatizam po rođenju važi samo za domaće stanovništvo. Od ostalih kandidata se traži ispunjavanje strogih uslova u vezi s dužinom boravka, bezgrešnim životom i zapošljavanjem, koje omogućava izdržavanje bez posezanja za socijalnom pomoći države. Tu su još i testovi za koje poslanik Rehtštajner usput napominje da su, recimo u Danskoj, apsurdni i gotovo nerešivi čak i za domaće stanovništvo.

Na pitanje novinara šta ga je navelo da zatraži ovako radikalnu izmenu u domaćem zakonodavstvu kad je reč o građanskim pravima, Rehtštajner odgovara:

– U Švajcarskoj danas važi samo “tri četvrtine” demokratije, jer jedna četvrtina njenog stanovništva ima strani pasoš i time je u startu isključena iz sektora korišćenja građanskih prava. To mora da se menja i da se načini veliki iskorak napred jer je “ius soli” široko rasprostranjen u Nemačkoj, Francuskoj ili SAD. Preko građanskih prava se vidi ko pripada jednom društvu – obrazlaže on svoj predlog.

Rehtštajner navodi i druge argumente u prilog svom predlogu.

– Ko se rodi u nekoj zemlji, u njoj odrasta, radi, provede život tu, dakle bude deo privrede i društva, taj bi trebalo i da kao građanin ima odgovarajuća prava. To je demokratski i princip poštovanja ljudskih prava.

Rehtšajner podseća da do pre 50 godina švajcarske žene nisu imale pravo glasa

– To smo rešili. Vreme je da to učinimo i sa strancima koji čine obespravljenu četvrtinu stanovništva – smatra Rehtštajner.

Međutim, vlada u Bernu kao da ne oseća duh novog vremena. Ministarstvo pravosuđa uporno dokazuje argumentima valjanost stroge i nepromenljive politike doseljavanja stranaca.

Zakon sve gori

Rehtšajner kritikuje i dosadašnje izmene zakona o sticanju državljanstva jer su svaki put propisi sve oštriji. Tako je 2017. godine crveni švajcarski pasoš dobilo 46.000 stranaca, a taj broj se sada sveo na svega 35.000. Umesto poruke “Nećemo vas”, valja im reći “Želimo vas”, smatra ovaj poslanik.

Neizbežni Maks Friš

Legendarna rečenica Maksa Friša iz 60-ih godina “Tražili smo radnu snagu, a došli su nam ljudi” kao da još vapi za poštenijim odnosom vlasti u Bernu prema došljacima koji tu žive, marljivo rade i doprinose blagostanju, ali zbog slabijeg poznavanja jezika ili nekih drugih okolnosti ne uspevaju da se izbore za ravnopravan status u društvu.