SPC
Reljefi na ikonostasu presvučeni sa 10.000 listića zlata

Posle puna tri meseca neprestanog rada završena je restauracija i pozlata Svetog prestola, ikonostasa, dve pevnice i Vladičanskog trona u Sabornom hramu Svetog Save u Beču.

U saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika grada Beča, radove je izvodila ekipa majstorskog ateljea Milana Nikolića iz Srbije.

Ugledni umetnik Milan Nikolić je uz pomoć sina Filipa i ćerke Sene izradio pozlatu 24-karatnim zlatom s ciljem da ikonostas dobije “novi život”, isticanjem izuzetnog baroknog duboreza koji datira iz 1893. godine.

Vladika Andrej sa umetnicima ateljea Nikolić

Sve je urađeno uz konsultacije i u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beča, sa kojim je prethodno usaglašen način restauracija.

Imajući u vidu da je zbog izuzetno zahtevnog duboreza, u procesu realizacije utrošeno oko 10.000 listića zlata, kojima su reljefi presvučeni, poseban akcenat rada je ležao na dobijanju punog volumena formi, kao i želji ateljea Nikolić, da koristeći nekoliko tehnika pozlate, ovaj drevni ikonostas treperi na svetlu, ističući time najsvetliji primer barokne forme, navodi se u objavi Sabornog hrama Svetog Save.

U restauraciju je utrošeno oko 3.000 radnih časova.

Vladičanski tron ima novi sjaj

Obnova ikona

U toku je restauracija ikona koja će trajati više meseci, a posle potpune restauracije celog ikonostasa, Saborni hram će blistati sjajem od izgradnje pre 130 godina.