Vesti
ZA JAČU SRBIJU: Projekat spaja otadžbinu sa tri države

U novembru 2019. godine pokrenut je projekat Link Up! Serbia II
, kako bi se ekonomski ojačala Srbija i poslovno povezala sa našom dijasporom prvenstveno u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj, u takozvanom DACH regionu.

Projekat finansira organizacija Austrijska razvojna saradnja sa budžetom od 1,669 miliona evra, a nosilac ideje je Međunarodni centar za razvoj migracionih politika ( ICMPD) sa sedištem u Beču (Gonzagagasse 1). Ova međunarodna organizacija je osnovana 1993. godine na predlog Austrije i Švajcarske. Za potrebe projekta, u junu 2020. godine otvorena je i kancelarija u Beogradu, a uspostavljeno je strateško partnerstvo sa Ministarstvom za evropske integracije Srbije kao nosiocem projekta, kao i sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS), Privrednom komorom Srbije i šest regionalnih razvojnih agencija u Beogradu, istočnoj, jugoistočnoj i centralnoj Srbiji.

Boško Knežević, saradnik na projektu Link Up! Serbia II, ističe mentorski program, Poslovni hab dijaspore i nove poslovne događaje koji su zanimljivi za naše ljude u rasejanju.

– Ovaj projekat predviđa da naši uspešni preduzetnici koji posluju u DACH zemljama budu mentori malim i srednjim preduzećima iz Srbije kako bi povećali njihovu konkurentnost i omogućili im bolji pristup tržištima pre svega Austrije, Nemačke i Švajcarske. Pored toga, pružićemo i besplatne savete srpskoj dijaspori koja želi da otvori firmu u Srbiji. Prošle godine smo pokrenuli Poslovni hab dijaspore u Beogradu koji predstavlja centralizovano telo za podršku dijaspori prilikom investiranja, pronalaženja poslovnih partnera ili informacija o poslovanju u Srbiji – objašnjava naš sagovnik.

Knežević i ekspert na projektu zadužen za naše iseljenike u Švajcarskoj rade na identifikovanju ljudi iz dijaspore koji će biti uključeni u projekat kao mentori, brokeri, investitori i preduzetnici u ranoj fazi. Do sada je veliki broj naših uglednih poslovnih ljudi iz dijaspore u DACH zemljama uključen u projektne aktivnosti kroz pomenute četiri uloge.

Tržište Republike Srbije je itekako zanimljivo za ulaganje, pa ovaj projekat treba da predstavi profitabilne poslovne prilike u matici i podstakne investicije dijaspore u Srbiji. To se ne odnosi samo na naše ljude koji žive u dijaspori, nego i na strane investitore iz Austrije, Nemačke i Švajcarske:

– Republika Srbija se poslednjih godina pozicionirala kao jedna od najznačajnijih investicionih destinacija Jugoistočne Evrope. To je omogućeno konkurentnim poreskim stopama, stabilnom finansijskom sistemu, jednostavnim procedurama osnivanja i registracije preduzeća i slobodnom pristupu tržištu od preko 1,1 milijardu potrošača. Tu smo prepoznali šansu. U skladu sa tim, mi smo do sada identifikovali oko 80 profitabilnih investicionih prilika u različitim sektorima poput poljoprivrede, ugostiteljstva, turizma i industrije u koje će investirati naša dijaspora. Trenutno sa kolegama u Srbiji radimo na njihovoj konačnoj obradi pa ne možemo trenutno više detalja da uznesemo – dodaje naš sagovornik.

Poslati upitnici

– Poslovni hab dijaspore je već počeo da šalje upitnike firmama kojim će se istraživati zainteresovanost i tip saradnje između poslovne dijaspore i preduzeća, kao i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne kapacitete i mogućnosti kompanija iz Srbije da posluju na DACH
tržištima. Projektni tim sa Privrednom komorom Srbije radi na istraživanju uticaja pandemije korona virusa na trgovinu između Srbije i DACH zemalja. Trenutno je u toku i sprovođenje aktivnosti u okviru grantova za regionalne razvojne agencije sa ciljem da se podstakne i poboljša dugoročna saradnja institucija u Srbiji sa dijasporom na regionalnom i lokalnom nivou – ističe Boško Knežević.

Onlajn poslovni atlas

Projektni tim u saradnji sa Privrednom komorom Srbije trenutno radi na izradi onlajn platforme za saradnju pod nazivom “Poslovni atlas Srbije i dijaspore”. Platforma će digitalizovati povezivanje i poslovnu saradnju sa srpskom dijasporom i omogućiti olakšan i brz pristup preduzećima iz Srbije i dijaspore. Kao vodeće rešenje u ovoj oblasti, platforma će sadržati sekcije za mentorisanje, informacije, brokering saradnju, podršku investicijama i takozvano grupno finansiranje projekata. Posebna sekcija za spajanje će povezivati firme iz Srbije i dijaspore. Kako navodi Knežević, očekuje se da “Poslovni atlas Srbije i dijaspore” bude završen krajem marta, a da do kraja godine proraditi u punom kapacitetu.