wikipedia.org/Petar Milošević
Spomen-područje Jasenovac

Procesi koji se već nekoliko decenija sprovode kroz škole i udžbenike u Hrvatskoj zasnivaju se na tome da se uopšte ne pominju zločini počinjeni nad Srbima ili ako se već ne mogu zaobići minimiziraju se, kaže prof. Dragan Crnogorac, predsednik Saveza srpskih udruženja Hrvatske.

Prema njegovim rečima i najveći zločin u ustaškoj fašističkoj tvorevini NDH u Jasenovcu minimizira se ili se ide čak dotle da se tvrdi kako se tu nije radilo o logoru smrti nego nekakvom rehabilitacionom zdravstvenom centru, a krije se istina i o zločinima na mestima poput Jadovna, Siska, Jastrebarskog, Paga, Glinske crkve, Dudika i niza drugih.

I ne dešava se to samo kroz udžbenike, nego i na samim mestima zločina, koji su kroz 90-te godine građevinski devastirani i pretvoreni u ‘trgove hrvatskih branitelja”, fudbalska igrališta, permanentno se uklanjaju obeležja koja se postavljaju od strane nevladinih udruženja (među kojima pre svega treba spomenuti i pohvaliti Jadovno iz RS).

– Dakle rehabilitacija najstrašnijih ustaških zločina nad Srbima u Hrvatskoj je projekat koji se permanentno hirurški precizno, vremenski strpljivo provodi kroz društvo, a posebno perfidno kroz nastavno-obrazovni proces, nastavni plan i program i udžbenike kao izvore znanja! – ističe naš sagovornik.

Crnogorac dalje dodaje :

– Kada bi se nadležne institucije i ustanove ugledale na primer hrvatskih koje su zadužene za proces pisanja i izdavanja udžbenika, verujte mi da ovo nikada ne bi bila tema u javnosti Srbije, a pogotovo ne na tom nivou da o ovoj temi inicijative mora pokretati predsednik republike, što govori nažalost kakva je situacija u tom pogledu.

Republika Hrvatska svake godine izdvaja veoma značajna sredstva (10 miliona evra), kako bi finansirala obavezan dolazak svih đaka osmih razreda osnovnih škola u Vukovar.

– To su dodatna sredstva koja su utvrđena svake godine u državnom budžetu Ministarstva branitelja (boraca veterana), kojima se plaćaju svi troškovi dolaska tako da je za učenike i profesore taj dolazak potpuno besplatan. Dolaze na tri dana u Vukovar, gde se provodi beskrupulozna indoktrinacija dece kroz Memorijalni muzej domovinskog rata u Vukovaru. Eto tako se to radi u Hrvatskoj – objašnjava Crnogorac.

Kontrola, pa odobrenje

Crnogorac ističe da nije siguran da li se u jednom otvorenom demokratskom društvu može zabraniti štampanje udžbenika privatnim izdavačima ili da se taj posao može poveriti samo državi (recimo Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva), ali kaže da je siguran da se može propisati nastavnim planom i programom više časova učenja o kompleksima logora smrti NDH, pogotovo o Jasenovcu i odnosima fašističkog režima NDH prema Srbima kojih danas živi u Hrvatskoj kako je to i planirano za vreme ustaške tvorevine.

– Kontrola, kontrola i kontrola, onda tek odobrenje za upotrebu u nastavi i obrazovanju osnovnog nastavnog sredstva (udžbenika) i jedinog zvaničnog izvora znanja, uz najveću moguću kontrolu, da ne bi došlo do bilo kakvih propusta, pogotovo u sadržajnom smislu – ističe naš sagovornik.

Oteti od zaborava

– Ako mi Srbi, koji sada živimo u Hrvatskoj, moramo da učimo onako kako je to propisano i kako se provodi obrazovni proces u Republici Hrvatskoj, zašto se u Srbiji ne uči o tome kako su Srbi stradali i na koje načine, kroz škole i udžbenike – kaže Crnogorac.

Sutra – “Skeniranje” udžbenika u regionu (3): Gavrilo Princip im kriv za rat