D. Jovičić
Budućnost sloge: Dečji folklorni ansambl sa rukovodiocima Silvijom Mitrović (levo) i Nemanjom Damjanovićem

Na redovnoj godišnjoj skupštini Srpskog kulturnog udruženja Sloga iz Manhajma produžen je mandat dosadašnjem predsedniku Teodoru Tomaševiću koji već godinama sa uspehom vodi ovo udruženje.

– Očekujemo da ćemo u sledećem jednogodišnjem periodu biti aktivniji nego u periodu iza nas. Naše udruženje najviše pažnje poklanja deci i folklornom ansamblu. Trudićemo se da i dalje negujemo našu tradiciju i kulturu. Podmladili smo upravni odbor u kojem su sada tri aktivna folkloraša, a cilj je svakako da jednoga dana mladi i preuzmu brigu o Slogi – kaže stari-novi predsednik Teodor Tomašević.

Skupštini je prisustvovao 51 član Sloge, što je bilo dovoljno da se usvoji izveštaj o radu udruženja koji je podneo predsednik Tomašević, kao i finansijski izveštaj blagajnika Cice Pantelića.

Izveštaji su jednoglasno usvojeni, a potom je izabran novi upravni odbor Sloge. Uz predsednika Tomaševića, u odboru su i Milica Savković, zamenik predsednika, blagajnik je i dalje Cico Pantelić, a njemu će u radu pomagati Nataša Bradaš Jovčić. Sekretarske poslove obavljaće Ankica Tomašević i Smiljana Blažić.

U proširenom delu uprave nalaze se još: Bosa Marjanović, Drena Mijatović, Biljana Peulić Teracino, Marko Krstić, Romina Popov, Svetlana Jović, Milijana Palalić, Dalibor Nikolić, Stevan Popov, Boban Dimitrijević, Spomenka Resanović. Rad udruženja nadgledaće kontrolna komisija u sastavu: Dragana Vlačić, Marica Kukolj i Mira Marjanović.

Da je sve bilo kako treba potvrdila su dva člana izborne komisije Duško Peulić i Romina Popov. Skupštinu je vrlo uspešno vodio Dragomir Jovčić.