Najvažnije je srpsko jedinstvo: Skup u manastiru Mileševa

Na konferenciji srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona koja je održana u manastiru Mileševa, usvojena je zajednička “Mileševska izjava” u kojoj je poručeno da je srpskom narodu, “ma gde se nalazio”, neophodno jedinstvo koje će sprečiti “njegovu etničku, jezičku, versku i kulturološku podeljenost”, ali i da će Srbi u regionu biti u svakom trenutku uz svoju matičnu državu i njeno rukovodstvo.

U zajedničkoj izjavi koju su potpisali predstavnici 13 krovnih organizacija Srba iz regiona navodi se da će “stavljajući dobrobit i sigurnost srpskog naroda iznad svih drugih interesa”, zastupati državnu politiku Srbije.

“Stavljajući dobrobit i sigurnost srpskog naroda iznad svih drugih interesa zastupaćemo državnu politiku Republike Srbije zasnovanu na Ustavu i međunarodnom javnom pravu sa najvećom odlučnošću, neprestano i nedostupno, privrženi poštovanju načela pravde i rodoljublja, ne ugrožavajući prava ni jednog naroda ili države bilo gde u svetu. Kao što je to uvek bilo, sudbina naše Srbije biće i naša sudbina.”

U zajedničkoj izjavi Srbima sa Kosova i Metohije je poručeno da “u surovim okolnostima sačuvaju mir, svoje porodice i vekovna ognjišta”.

“Bezbednosna nesigurnost srpskog naroda i drugog nealbanskog stanovništva na KiM ugrožava normalan život svih građana u Pokrajini i preti eskalacijom sa nesagledivim posledicama. Zabrinuti zbog nestabilnosti, Srbi u regionu biće u svakom trenutku uz svoju matičnu državu i njeno rukovodstvo”, navodi se u zajedničkom saopštenju srpskih organizacija iz regiona.

U zajedničkoj izjavi, krovne organizacije Srba se obavezuju i da će “čuvati narodno jedinstvo i raditi na unapređivanju međusobnih odnosa i veza sa matičnom državom poštujući univerzalne vrednosti u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda”.

“Srpski narod u zemljama regiona je autohton i živi u miru na svom vekovnom prostoru poštujući međunarodno priznati status domicilnih država”, navodi se u “Mileševskoj izjavi”.