M. S.

U knjižari Freska u Cirihu mr Živko Marković je održao predavanje o Švajcarcima koji su nas najviše voleli.

Popularni Učo je, pred mladima kao publikom, iznosio brojne detalje kao da čita sa papira, a najviše pažnje posvetio je kriminologu Arčibaldu Rajsu, koji je kao ratni reporter boravio u Srbiji u vreme Prvog svetskog rata i slao vesti i slike u svet o austrijskim zločina nad civilima u Mačvi i herojstvu srpskih vojnika.

Podsetio je i na Rajsovo čuveno delo „Čujte Srbi“, da je u testamentu tražio da Srbi odnesu njegovo srce na planinu Kajmakčalan kuda je prošao sa srpskim vojnicima.

Srbi u Švajcarskoj, okupljeni oko Srpskog kulturnog saveza, kao krovne organizacije, dali su da se napravi njegova bista s nadom da će biti postavljena u holu neke institucije ili univerziteta. Do dana današnjeg nisu uspeli u svojoj nameri.

Nabrajao je Učo i poznate političare, lekare, književnike koji su voleli srpsku kulturu, te epske pesme koje su jedinstvene u svetu sa poukom mladima da nastave njegov istraživački rad i da knjigom i prijateljstvom sa Švajcarcima šire istinu o narodu kojem pripadaju.