B. Miličić
Nastavnica sa učenicima u Generalnom konzulatu Srbije

Za 132 učenika u šest grupa dopunske škole na srpskom jeziku u Minhenu završena je prva školska godina. Na poslednjim časovima nastavnica Tatjana Hot je učenicima podelila svedočanstva i đačke knjižice i time je počeo letnji školski raspust.

Svedočanstva su na nemačkom jeziku kako bi njihove ocene bile unesene u školske knjige redovne nemačke škole koju deca pohađaju. Đačke knjižice su na srpskom jeziku. Nova školska godina počinje 17. septembra.

Tatjana Hot kaže da je prva školska godina završena vrlo uspešno, da su ona i roditelji učenika zadovoljni onim što su deca naučila tokom školske godine i već su pristigle prijave novih učenika. Nastavnica posebno ističe dobru saradnju sa roditeljima i njihovu podršku kao i angažovanje Saveta roditelja koji je formiran tokom školske godine.

Škola je sarađivala i sa Generalnim konzulatom Srbije u Minhenu gde su učenici izvodili i prigodne programe, a poslednji je bio povodom Vidovdana.