B.M.
Gosti na jednom ranije organizovanom humanitarnim okupljanju

Pre četiri godine u Minhenu je osnovano društvo Nemačko-crnogorskog prijateljstva DeMonte sa ciljem da kroz saradnju sa Nemcima i nemačkim institucijama pomogne deci i odraslima u Crnoj Gori kojima je neophodna zdravstvena i materijalna pomoć.

Osnivači ovog društva su: dr Dejan Sikinger, Savo Bigović, Gorica Šekularac, Olivera Miljanić i Zoran Marić. Za četiri godine društvo DeMonte organizovalo je više humanitarnih akcija u kojima su učestvovali naši ljudi iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, Nemci i drugi. Kroz te akcije iz Minhena je u Crnu Goru na više mesta poslata značajna finansijska pomoć.

Gorica Šekularac, jedan od osnivača društva kaže da je u svim akcijama prikupljeni novac išao na pravo mesto i njime se pomagalo onima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

– Pored naših ljudi iz Minhena i okoline, ali i drugih nemačkih gradova, u akcijama su učestvovali Nemci koji su značajnim novčanim prilozima pomogli da se planirane akcije uspešno sprovedu – kaže Gorica Šekularac.

Iako aktivnih članova u društvu DeMonte ima oko dvadeset, kako kaže jedan od predsednika Savo Bigović, u akcijama je učestvovalo mnogo više pojedinaca i institucija, jer su tokom četiri godine kao društvo dobijali podršku.

– Prva naša akcija odmah po osnivanju 2015. godine bila je za Žensku sigurnu kuću u Podgorici. Posle toga smo pomagali Dečjem domu Bijela u Herceg Novom, Domu za decu sa posebnim potrebama u Beranama. Pomagali smo i nevladinu organizaciju Žene Bara, koja brine o starim licima, zatim Dom za decu na Cetinju, jednoj bolesnoj ženi u Danilovgradu – nabraja Savo Bigović.

Nova akcija 14. decembra

Društvo DeMonte iz Minhena priprema novu humanitarnu akciju kojom želi pomoći Dnevni centar za decu i porodicu Defendologija u Nikšiću koji pomaže deci koja žive na ulici, bave se prosjačenjem, a često su žrtve seksualnog nasilja i trgovine ljudima. Humanitarno veče za Defendologiju je u subotu. 14. decembra u 19.00 u restoranu Huiras (Camerloherstr. 67) gde će goste pesmom zabavljati Nada Đorđević, koja svojim honorarom podržava ovu akciju.