pks.rs
Detalj sa panela u PKS

Potrebne su promene u politici privlačenja stranih investicija na Zapadnom Balkanu jer niske plate i porezi nemaju više glavnu ulogu pri donošenju odluke za investiranje, već su ključne funkcionalne institucije, kvalifikovana radna snaga i dobra infrastruktura, zaključci su studije „Potencijal Zapadnog Balkana za privlačenje stranih direktnih investicija u post-kovid periodu“.

Na panelu u Privrednoj komori Srbije, u organizaciji Komorskog investicionog foruma (KIF ZB6), autori studije i predstavnici domaće i regionalne privrede, ukazali su na potrebu da se u narednom periodu povećaju državna ulaganja u obrazovanje, sa većim fokusom na tehnološke nauke, praktičnije stručno obrazovanje i poboljšanje transportne infrastrukture.

Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS, navodi da svi ekonomski indikatori ukazuju na to, da se u naredne dve do tri godine očekuje rast investicionih aktivnosti i ekonomska stabilnost šest ekonomija Zapadnog Balkana.

„Zapadni Balkan predstavlja idealnu destinaciju za investitore koji nameravaju da promene lance snabdevanja nakon pandemije Kovida-19 i proizvodnju presele sa udaljenih destinacija bliže evropskom tržištu. Pozitivan uticaj novih investicija će biti bolje iskorišćen samo uz unapređenje efikasnosti institucija, obrazovanja i poboljšanje transportne infrastrukture“, ukazao je Vesović.

Studija, koju je izradio Bečki institut za međunarodne ekonomske studije, potvrdila je da se dodatno mora ubrzati stvaranje Zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana i obezbediti potpuna sloboda protoka robe, usluga, ljudi i kapitala, istakao je Marko Mandić, rukovodilac Centra za Komorski investicioni forum PKS.

Prema rečima Tatjane Šterjove Duškovske, generalnog sekretara KIF ZB6, primarna aktivnost svih regionalnih privrednih komora, koje okupljaju 350.000 preduzeća, biće i dalje promocija Zapadnog Balkana kao jedinstvene investicione destinacije, kroz rad na digitalizaciji poslovanja, povezivanju kompanija i uklanjanju poslovnih barijera.

Glavne nalaze studije predstavili su Branimir Jovanović, ekonomista Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, Sofija Kluge (Sophia Kluge) koordinator, Projekat partnerstva komora Zapadnog Balkana, Olga Van Zijverden, koordinator, Projekat partnerstva komora Zapadnog Balkana, i dr Jelena Vasić, rukovodilac Centra za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije PKS.

Na panel diskusiji “Jačanje i potencijali Zapadnog Balkana” učestvovali su Tina Šarić, direktor Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE), Milan Krstić, poslovni konsultant, Nemačko-srpska privredna komora (AHK), Đorđe Andrić, rukovodilac Centra za podršku investicijama i javno privatno partnerstvo PKS, dr Ivan Nikolić, direktor za naučno istraživački razvoj Ekonomskog instituta, i Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica, Ekonometar i Biznis Magazin.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime