PKS

Privredna komora Srbije i Agencija za kvalifikacije Vlade Republike Srbije potpisale su Memorandum o saradnji u oblasti razvoja stručnog obrazovanja, što će omogućiti da se potrebe poslodavaca za veštinama brže prevode u odgovarajuće programe nastave i učenja. Prvi korak u tom procesu je da se utvrdi koja su znanja, veštine, stavovi i sposobnosti potrebni da bi se stekle određene kvalifikacije, a informacije o tome će pružiti privrednici uz podršku stručnih službi Privredne komore Srbije.

„Kroz saradnju sa Agencijom imamo mogućnost da ukažemo na promene koje su se dogodile u načinu obavljanja određenih poslova i šta je novo potrebno da znaju i umeju kadrovi, kako bi se ti poslovi obavljali kvalitetnije i efikasnije. Na bazi informacija iz privrede, u saradnji sa Agencijom, PKS će pripremiti inicijative za uvođenje novih i revidiranje postojećih kvalifikacija. Standard kvalifikacije je osnov za razvoj programa obrazovanja za sticanje kvalifikacija na svim nivoima obrazovanja. Na ovaj način obezbeđuje se školovanje budućih kadrova u skladu sa realnim potrebama privrede’’ rekao je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije nakon potpisivanja memoranduma o saradnji.

Direktor Agencije prof. dr Časlav Mitrović ocenio je da će potpisani memorandum dalje razviti dobru saradnju sa PKS koja je posrednik za inpute o potrebama privrede. „Pokušavamo da se u stručnom obrazovanju u Srbiji što brže uvode novi standardi kvalifikacija“, rekao je Mitrović i dodao kako je to neophodno zbog potreba tržišta rada. “PKS nam je partner i neko ko će stalno ispitivati potrebe privrede i koordinisati sve učesnike u procesu standardizacije“, dodao je Mitrović.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime