pixabay.com

Uredba Vlade Srbije o ograničenju cena naftnih derivata evrodizela i evropremijuma “BMB 95”, koja je danas stupila na snagu, predviđa usklađivanje cena goriva svakog petka u narednih 30 dana, kao i novčane kazne i ostale mere za one koji je ne budu poštovali.

Najviše maloprodajne cene naftnih derivata utvrđivaće Ministarstvo trgovine Srbije svakog petka do isteka uredbe i objavljivati na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, a cene će važiti od trenutka objavljivanja, navedeno je u uredbi.

Uredbom je određeno da dizel za poljoprivrednike najviše košta 179 dinara.

Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost za evrodizel i bezolovni benzin “BMB 95” utvrđuje se u iznosu prosečne veleprodajne cene derivata na teritoriji Srbije uvećane za šest dinara.

Ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte evrodizela i evropremijuma “BMB 95”.

Uredba se ne odnosi na aditivirane derivate nafte.

Predviđene su novčane kazne od 100.000 dinara (oko 850 evra) do dva miliona dinara (oko 17.000 evra) za pravna lica u slučaju kršenja uredbe, a može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Odgovornom licu u firmi zaprećena je novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara (od 43 do 1.270 evra) i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Kazne za preduzetnike su od 10.000 do 500.000 dinara (od 84 do 4.237 evra) i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here