Z. M.
Karijerni centar za osobe sa invaliditetom u Zrenjaninu

Caritas Srbije je uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), otvorio Karijerni centar za osobe sa invaliditetom u Zrenjaninu, sa ciljem pružanja podrške osobama sa invaliditetom u procesu traženja posla i uključivanja u radno okruženje. U karijernom centru, savetnica će pružati uslugu karijernog savetovanja, organizovati grupne radionice ličnog razvoja, a biće dostupne i različite obuke za tržište rada, kao i prakse u privatnom sektoru.

Karijerni centar u Zrenjaninu, jedan je od 6 centara koji su otvoreni u okviru projekta “Posao po meri; Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Grad Zrenjanin jedan je od potpisnika Memoranduma o razumevanju sa Forumom mladih sa invaliditetom u okviru projekta Posao po meri, kojim je u decembru prošle godine afirmisana međusobna podrška i saradnja na aktivnostima, a u cilju kreiranja inkluzivnog tržišta rada i podsticanja poslodavaca na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

“U našim razvojnim agendama prioritet zauzimaju investicije i nova radna mesta, kao i mogućnost zapošljavanja za sve osetljive kategorije naših sugrađana. Projektom ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom dopunjavamo spektar javnih poziva koji je Grad Zrenjanin u prethodnom periodu realizovao po prvi put,poput onih za ekonomsko osnaživanje žena i ekonomsko osnaživanje mladih. Drago nam je što Grad Zrenjanin, na ovakav način, u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom i Karitasom Srbije, može da promoviše potencijal osoba s invaliditetom, koji je ogroman. Siguran sam da će otvaranje Karijernog centra za osobe sa invaliditetom u Zrenjaninu doprineti njihovom lakšem zapošljavanju, uključivanju u radno i socijalno okruženje, ali i povećanju svesti svih nas u lokalnoj zajednici, posebno poslodavaca, da su osobe s invaliditetom naši sugrađani s istim pravima na rad i egzistenciju”,  izjavio je Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina

Karijerni centri su otvoreni i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i Valjevu, gde je trenutno u toku i promotivna kampanja u cilju informisanja svih osoba sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom, kako da se jave i zakažu razgovor u lokalnim Karijernim centrima.

„Intenzivno radimo u tri oblasti interesovanja: (1) unapređujemo radnu snagu tako da osobe sa invaliditetom imaju veštine i znanja neophodne da obezbede posao; (2) podstičemo preduzetništvo osoba sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima; (3) promovišemo sveobuhvatno povoljno okruženje koje odgovara potrebama, izazovima i mogućnostima osoba sa invaliditetom. Nastojimo da olakšamo značajno uključivanje samih osoba sa invaliditetom u različite procese u oblasti zapošljavanja, te da vrednujemo njihove stavove i iskustva” rekla je Jovana Krivokuća – Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.

U zrenjaninskom Karijernom centru, u prostorijama Caritasa, na adresi Ljubljanska 15, svakim radnim danom od 08 do 16 časova, dočekaće vas savetnica Valeria Molnar. Razgovor sa savetnicom se zakazuje putem mejla: savetnica.caritaszr@gmail.com, kao i putem telefona  065/93-06-644

„Savetnica će raditi sa korisnicima individualno, ali i u malim grupama u okviru kojih će polaznici imati prilike da razvijaju svoje meke veštine, kao što su veštine upravljanja vremenom, asertivna komunikacija, rešavanje konflikta. Naše radionice ličnog razvoja traju oko 2 meseca, dinamika dolazaka je 3 puta nedeljno. Takođe, u okviru projekta, korisnici će imati prilike i da budu uključeni u radne prakse ili da besplatno pohađaju profesionalne obuke, kako bi im se zaista omogućila veća konkurentnost na tržištu rada i lakše zaposlenje”, izjavila je Marina Kostić, koordinatorka projekta iz Caritas Srbije, dodajući da je važan aspekt rada sa korisnicima i pružanje podrške u prepoznavanju individualnih potreba za prilagođavanjem radnog mesta i radnih zadataka, kao i podrrška za registraciju na portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here