pixabay.com

Mađarska jedva da je napredovala u vladavini prava i Evropska komisija preporučuje državama članicama EU da zamrznu 7,5 milijardi evra toj zemlji, navodi se u pismu koje je komesar za budžet Johanes Han uputio danas češkom predsedništvu Saveta EU.

Pismo sadrži ažuriranu ocenu popravnih mera koje je Mađarska preduzela da bi dobila novac iz evropskog budžeta koji je bio opredeljen u toku pandemije KOVID-19 kao pomoć za oporavak ekonomija država članica.

Ukupna suma koja je bila namenjena Mađarskoj iz zajedničke kase EU je 13,3 milijarde evra, a novac je blokiran zbog zabrinutosti u vezi s korupcijom i zbog problema s nezavisnošću pravosuđa.

U pismu Han na tri strane objašnjava razloge koji su Komisiju naveli na takve taključke.

Komisija je, naime, razmotrila sve informacije koje je dobila od mađarskih vlasti do 19. novembra, ali one ne pokazuju da su usvojeni pravni akti koji bi omogućili ispunjavanje uslova na način koji bi u potpunosti realizovao korektivne mere, kako je to Komisija tražila od Mađarske.

Osim toga, Han piše da informacije i pravni akti dostavljeni početkom decembra iz Budimpešte ne donose ništa novo i da u su velikoj meri slični onima koji su već bili dostupni Komisiji.

Uvedene su samo delimične izmene u odnosu na prethodno dostavljene verzije dokumenata koje je Komisija primila, a ti dokumenti pokazuju samo da “Mađarska preduzima pozitivne korake na unapređenju transparentnosti javne potrošnje”, međutim slabosti i rizici su još prisutni, piše Han, prenosi Tanjug.

– Problemi identifikovani u Mađarskoj ne odnose samo na promene u zakonskom okviru, već i na konkretnu implementaciju promena u praksi – ističe Han i kaže da ovo poslednje zahteva duži vremenski okvir za konkretne rezultate.

Konačna procena Komisije je da, bez obzira na korake koje je preduzela Mađarska, ukupni rizik za budžet Unije ostaje nepromenjen, zaključuje Han, mada uz opasku da je primetio dosadašnje napore koje je Mađarska uložila da odgovori na nekoliko popravnih mera.

Savet EU treba iduće nedelje da donese odluku da li da deblokira finansije za Mađarsku.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here