Ekonomski rast u Srbiji od 2012.

0

MMF predviđa da će nam krenuti nabolje tek za dve godine
 

Do tada srpska privreda može da računa na umereniji i postepen rast, dok za ovu godinu eksperti Fonda procenjuju stagnaciju tražnje i izvoza, koji bi mogao da živne 2011. ako dođe do očekivanog oporavka globalne tražnje.

 

MMF upozorava na potrebu da vlada strogo vodi računa o svim rizicima koji prete makro-ekonomskoj stabilnosti, zbog navedenih i drugih rizika. U analizi se navodi da su se dosadašnje mere monetarnih vlasti za ostvarenje "ciljne inflacije" pokazale uspešnim, bez obzira na neprekidan trend "evroizacije".

 

MMF ocenjuje da su ciljevi deficita za 2009. i 2010. godinu od 4,5 odnosno četiri odsto bruto domaćeg proizvoda relativno visoki. Stroge mere preduzete u 2009. radi njegovog pokrivanja treba da budu zadržane i ove godine, pre svega zamrzavanje plata i penzija, dok će ušteda od dodatnih mera, kao što je smanjenje javne administracije, biti ostvarena tek u dužem periodu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here