Vestionline
Konzul Kaluža (drugi zdesna) sa predstavnicima firmi

Predstavnici kompanija Čekić d.o.o. i Zrnić mont iz Gradiške potpisali su u Frankfurtu sporazum o Saradnji sa nemačkom građevinskom firmom Alpha Projektmanagement UG
iz Frankfurta o budućem partnerskom odnosu.

Kao prva direktna investicija firme iz Gradiške će učestvovati u građevinskim projektima u pokrajini Hesen koje sprovodi Alpha Projektmanagement UG.

Sporazum je potpisan u prostorijama Generalnog konzulata BiH u Frankfurtu, a Lučijano Kaluža, generalni konzul kaže da je ovim završena prva faza.

– U sledećoj se očekuje potpisivanje pojedinačnih ugovora vezanih za specifičnu vrstu poslova. Takođe očekuje se nastavak partnerstva na ostalim građevinskim projektima u Nemačkoj tako da govorimo o iznosima od nekoliko miliona konvertibilnih maraka uloženih direktno u našu privredu. Između ostalog ovakvim projektima gde smo konkretno zaslužni opravdamo svoj angažman i kao diplomate koje promovišu i razvijaju ekonomiju svoje zemlje – ističe Kaluža.