pixabay.com

Kada žena promeni pol sa ženskog u muški onda se menja i starosna granica za odlazak u penziju, odlučio je Viši sud Austrije (OGH).

Jedna žena je, sa 57 godina, promenila svoj pol u muški, i sada će morati u penziju tek sa 65 godina.

OGH je istakao da za odlazak u penziju važi pol unet u Centralni registar građana, prenose austrijski mediji.

Žena je promenila pol 2017.godine, operativnim zahvatom.

Do tog datuma ona je vođena u Centralnom registru kao žena, bila je tako i udata i majka dvoje dece.

Posle operativne promene pola ona se u Centralnom registru vodi kao muškarac.

Pre dve godine je, kada je napunila 60 godina, zatražila starosnu penziju.

Međutim Penzijsko osiguranje je odbilo zahtev navodeći da za tu osobu važi starosna granica predvidjena za muškarce.

Na to je odbijeno lice podnelo žalbu sudu, uz navode da, i pored operacije promene pola, ima primarne ženske polne organe i tipično „žensku poslovnu biografiju”.

U prvoj instanci je sud u Gracu odbio žalbu, što je sada učinio i OGH.

Sudovi su istakli da koja starosna granica se primenjuje zavisi od pola, i da je za to važan upis u Centralni registar građana.

Podnosiocu žalbe je ukazano da je sam promenio pol u Centralnom registru jer je želeo da bude tretiran kao muškarac.

OGH je objasnio da ni činjenica da nisu operativno uklonjene ženske genitalije, ne odlučuje kako se osoba tretira, već kako je upisana u Centralni registar, a tu se vodi kao muškarac.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here