EPA/Christian Bruna
Beč

U saradnji sa MA 35, Odeljenje za integraciju i diverzitet grada Beča izdalo je saopštenje u vezi sa podnošenjem zahteva za produžavanje boravišnih dozvola i ostalim pitanjima koja se postavljaju u ovoj vanrednoj situaciji. (Original saopštenja možete naći na fb stranici StartWien).

Šta se promenilo?

U suštini se promenio samo način podnošenja zahteva za dodeljivanje i produžavanje boravišnih naslova. MA 35 ne radi sa strankama. Zahtevi se primaju isključivo e-mailom ili poštom, tako da nema svrhe odlaziti tamo.

Klijenti moraju u internetu da nađu zahtev za izdavanje/produžavanje https://www.bmi.gv.at/302/start.aspx, da ga odštampaju, pravilno označe šta traže (prvu dozvolu, koji tip, ili produženje koje vrste dozvole), da ga potpuno ispune, potpišu i pošalju MA 35 mail-om ili poštanskim putem uz sve potrebne dokaze i svoje kontakte.

Klijenti se kontaktiraju samo poštom. MA 35 od njih zahteva eventualno nove informacije ili dodatne papire takođe pismeno. Nove kartice se – ako je sve u redu – šalju isključivo poštom (RSA-pismom) jer lično preuzimanje nije moguće, iako je propisano.

Šta se nije promenilo?

Sve drugo je ostalo isto. I dalje mora da se poštuje svaki rok i da se ispuni svaki preduslov. Zahtev za produženje se mora poslati pre isticanja važenja prethodnog boravišnog naslova. Svi preduslovi za dobijanje/produžavanje boravišnog naslova su ostali isti (dovoljan prihod, stan, osiguranje, položen integracioni ispit) i mora se dokazati da su ispunjeni. I ako ima problema u dokazivanju, ipak treba u svakom slučaju na vreme poslati zahtev.

Šta ako neko ne može da ispuni neki preduslov zbog krize?

Pošto je sve zatvoreno, ljudi koji posle dve jednogodišnje dozvole sada treba da dobiju dozvolu na tri godine ne mogu da polažu integracioni ispit nemačkog jezika. Zato oni uz blagovremeno podneti zahtev za produženje i ostale dokaze treba da pošalju i zahtev za odobravanje produženja roka za polaganje integracionog ispita. Na posebnom listu papira treba napisati „Antrag auf Verlängerung der Frist für die Erfüllung der Integrationsvereinbarung“. Tekst je kratak: „Ich beantrage wegen der Corona-Krise die Verlängerung für die Erfüllung meiner Integrationsvereinbarung“, ime, prezime, datum i potpis.

Šta ako je neko tokom dozvoljenih 90 dana ovde u MA 35 podneo prvi zahtev za dozvolu, a nije je dobio?

Ukoliko je podnosilac na vreme napustio zemlju, sve je u redu, jer će biti obavešten kada jednog dana sve prođe. Oni koji su morali da ostanu jer nisu mogli da se vrate (zatvorene granice, otežan povratak itd.) moraju da pošalju e-mailom ili poštom u MA 35 još jedan takozvani dodatni zahtev. Tekst treba da glasi ovako.

Zusatzantrag
„Ich beantrage, dass mir Erteilung des Aufenthaltstitels in Österreich bewilligt wird, da mir aufgrund der derzeitigen COVID-19 Pandemie die fristgerechte Ausreise aus dem Bundesgebiet nicht möglich und nicht zumutbar ist.“

(Prevod: Molim Vas da mi odobrite izdavanje boravišnog naslova u Austriji, pošto mi je zbog trenutne pandemije COVID-19 nemoguće ili neprihvatljivo napuštanje teritorije zemlje u dozvoljenom roku.)

Moraju da se navedu tačni razlozi zbog kojih pre isticanja dopuštenog vremena boravka bez vize nije bilo moguće napusti Austriju! Nadležni organ će u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu individualne situacije podnosioca odlučivati da li je moguće dodeliti boravišni naslov.

Niko neće biti kažnjen ako nije uspeo da na vreme napusti Austriju

I na kraju prevod informacije Ministarstva spoljnih poslova: U skladu sa merama za sprečavanje širenja COVID-19 i zbog nesigurnosti u međunarodnom putničkom saobraćaju, austrijska diplomatska predstavništva su do daljnjeg obustavila rad sa strankama u vezi sa izdavanjem viza i regulisanjem boraka. Vize se ne dodeljuju. Isto tako se ni u ambasadama ni u konzulatima Austrije u svetu ne primaju novi zahtevi za vize.

Prema informacijama Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, za strance koji na osnovu sadašnjeg stanja ne mogu na vreme da napuste Austriju i iz tog razloga moraju u zemlji da ostanu duže od dozvoljenog vremena, važi sledeće:

Osobe kojima je dozvoljeno da bez vize u Austriji ostanu do 90 dana moraju ili da na vreme napuste zemlju ili da svoj boravak regulišu kod nadležnog organa u Austriji. Ukoliko napuštanje zemlje trenutno nije moguće, a nije moguće regulisati ni boravak u zemlji, jer se ne radi sa strankama, takve osobe neće biti kažnjene. U tom slučaju zakasnelo napuštanje zemlje nema negativne posledice za eventualno izdavanje nove vize, ali kako će biti sa računanjem „Šengen-dana“ ostaje da se vidi. U svakom slučaju važi: čim situacija to dozvoli, sve takve osobe su obavezne da što pre napuste Austriju.

Ako imate još pitanja, nedoumica, u posebnoj ste situaciji itd. pozovite od ponedeljka do petka bečki broj 01 4000 81540 (od 9 do 16 sati), pišite na: post@ma17.wien.gv.at ili preko Facebook-a (StartWien). Sve informacije su na maternjem jeziku.

Kontakti i linkovi

Grad Beč – Služba za doseljenike i državljanstvo – MA 35
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma35/index.html

Odeljenje za pitanja doseljavanja i boravka – MA 35/nadležnost po becirkovima
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=2014121011582596&STELLE=Y
e-mail adresa i telefon:
anliegen@m35.wien.gv.at
01 4000 35021

Informacije Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova na temu naseljavanje i boravak u vreme korone (nemački)
https://www.bmi.gv.at/302/start.aspx
FAQ/Najčešće postavljana pitanja u vezi sa procesom dodeljivanja dozvola za naseljavanje u vreme pandemije COVID-19

Informacije Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i spoljne poslove (nemački)
O turističkom boravku odnosno boravku u poseti u Austriji, ako vam je onemogućeno blagovremeno napuštanje zemlje
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/einreise-und-aufenthalt-in-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here