pixabay.com

Radio-televizija Republike Srpske objavila je izmene Krivičnog zakona Republike Srpske koje su dogovorili predstavnici parlamentarnih stranaka iz RS.

Izmene predstavljaju odgovor i zaštitu na Inckovo nametanje odluke o “zabrani negiranja genocida”, a ovim se štite građani Republike Srpske i Republika Srpska.

Ovo je kompletan sadržaj koji je u posedu RTRS:

1. Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.
2. Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest meseci do pet godina.
3. Ako je delo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dve do deset godina.
4. Ako su dela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u nameri promene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne celovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Radna grupa Parlamenta Srpske definisala je Izmene Zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, te ih, po proceduri uputila Vladi Srpske. Vlada Srpske će na sutrašnjoj sednici razmatrati ovo pitanje.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime