Vesti

Prema podacima Australijske poreske uprave (ATO), čak 60 Ozija koji su zaradili više od milion dolara, u ekonomskoj 2019/20, ni centa nisu platili na ime poreza na prihod!

Inače, najnovija poreska statistika ATO zasnovana je na poreskim prijavama skoro 15 miliona građana za fiskalnu 2019/20.

Analizom podataka utvrđeno je da je pre godinu dana bilo i više milionera, čak 66, koji nisu platili ni cent poreza, u odnosu na 2019/20, kada to nije uradilo njih 60.

U proseku, ovih 60 pojedinaca zarađivalo je po 3,5 miliona dolara u ekonomskoj godini.

Kao što je poznato, troškovi angažovanja poreskog agenta (accountant) koji su napravljeni ili će nastati prilikom prijave poreza, smatraju se za rashode koji se odbijaju od poreza za iduću godinu.

Zanimljivo je da su upravo neki od bogataša koji su zaradili više od milion dolara, a nisu platili porez, zatražili da im se odbiju čak i ovi troškovi?!

– Neki ljudi koji zarađuju milion dolara ili više plaćali su u proseku po 80.000 dolara poreskim agentima za vođenje i regulisanje poreske prijave, što je smanjilo njihov oporezivi prihod ispod nivoa primanja na koji se primenjuje porez. Tačnije, bili su oslobođeni poreza – rekao je viši ekonomista Australijskog instituta Met Grednof.

Drugi dozvoljeni odbitak jesu troškovi sudskog spora za vođenje poreskih poslova.
Od onih koji zarađuju više od milion dolara, a ne plaćaju porez, i koji su tražili ovaj odbitak, prosečan iznos koji je tražen bio je ni manje ni više nego 250.000 dolara.
Pored toga, pomenuti milioneri su tražili i gomilu drugih poreskih olakšica. Neki su uključivali donacije (ukupno 114,4 miliona dolara), odbitke kamata (14,3 miliona dolara) i odbitke dividendi (16,9 miliona dolara).

Oni su zatražili ukupno 165,3 miliona dolara različitih odbitaka, kako bi smanjili poreske troškove na kraju finansijske godine.

– Australijski sistem oporezivanja je pun složenosti i najnovija poreska statistika pokazuje da su neki ljudi sa veoma velikim prihodima u stanju da plate izuzetno sposobnim računovođama veoma velike sume novca kako bi oni za njih iskoristili tu složenost i smanjili im iznos poreza koji moraju da plate – istakao je Grendof.

Prema njegovim rečima, upravo ova situacija naglašava potrebu u Australiji za Bafetovim pravilom, koje postavlja minimalnu stopu poreza na osnovu bruto prihoda građana. Ovo bi sprečilo osobe s visokim zaradama da koriste mnogo odbitaka kako bi izbegli plaćanje poreza.

Portparol Zelenih zadužen za pitanja Državnog trezora, senator Nik Mekim, istakao je da činjenica da je 60 ljudi koji su zaradili preko milion dolara i uspeli da ne plate ni cent poreza, jasno pokazuje da Laburistička stranka treba da odustane od predstojećih smanjenja poreza i poreskih olakšica u takozvanoj ”trećoj fazi“.

– Laburisti bi trebalo da nateraju one koji zarađuju velike iznose, da pošteno plate svoj porez, a ne da im omoguće još jedno smanjenje poreza – istakao je Mekim.

Negativan prihod stanodavaca

Skoro 2,3 miliona Ozija prijavilo je ATO-u prihod od izdavanja kuće ili stana u 2019-2020. Takođe, podaci pokazuju da je oko 72 odsto stanodavaca posedovalo jednu nekretninu za iznajmljivanje, 19 odsto dve, dok je skoro 86.000 ljudi posedovalo četiri ili više.

U proseku su ostvarili gubitak (odnos rata kredita i prihoda od zakupnine je bio negativan), ali su se ti gubici smanjili u periodu 2019/20, pošto je Banka državnih rezervi smanjila kamatne stope pre kovida, smanjujući tako i odbitke kamata koje su potraživali vlasnici. Srednji gubitak je bio 400 dolara, a prosek svega 73 dolara.

Građani najviše doprinose budžetu

Statistički podaci o porezima na prihod za 2019/20, pokazuju da su građani i dalje daleko najveći izvor poreskih prihoda države, čineći skoro 53 procenta naplata.
Kompanije su doprinele sa svega 21 odsto vladinih poreskih prihoda i uprkos tome što trenutno postoji penziona imovina u vrednosti od 3,4 milijarde dolara (maj 2022), superfondovi su u periodu 2019/20. doprineli nešto više od 20 milijardi dolara poreza zbog značajno smanjenih poreskih stopa.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here