youtube.com/Study IQ education

Agencija za komunikacije i informacije NATO (NCIA) ustupiće crnogorskom Ministarsvu odbrane i Vojsci besplatno korišćenje softvera koji je u vlasništvu Alijanse, a koji se koriste za podršku logistici, mornarici, obaveštajnim aktivnostima, praćenju i planiranju operacija i taktičkim komunikacijama, piše Pobjeda.

To je navedeno u vladinoj Informaciji o zaključivanju ugovora o licencama između NCIA i Ministarstva odbrane Crne Gore sa prijedlozima ugovora.

U dokumentu vlade stoji da prvi predlog ugovora o licencama u vezi sa distribucijom NATO softvera obuhvata listu od 30 softvera namenjenih za “podršku logistici, mornarici, obaveštajnim aktivnostima, praćenju i planiranju operacija, taktičkim komunikacijama i ostalom”.

Drugi predlog ugovora o licencama odnosi se na nova softverska rešenja, koja će, kako je navedeno u dokumentu, zameniti postojeća iz liste softvera u prethodno navedenom ugovoru, a koja su dostigla kraj svog životnog ciklusa i više neće biti podržana od strane NCIA.

U dokumentu je objašnjeno da treći predlog ugovora o licencama, kojim se odobrava korišćenje softvera u vlasništvu NATO, uključuje mogućnost korišćenja softvera za integrisano komandovanje i kontrolu (IČ) i informacionog sistema za vazduhoplovno komandovanje i kontrolu (AirC2IS), koji su od značaja za funkcionisanje Vazduhoplovno- operativnog centra Vojske Crne Gore i su direktno povezani sa NATO sistemima kroz zaštićenu NATO komunikacionu mrežu (NSWAN).

Crna Gora, da bi joj bili ustupljeni pomenuti softveri, mora da zadovolji zahteve NATO, pa je zabranjeno da se softveri koriste na tajnim mrežama, kao što su Mission secret i National secret. Obaveza je i korišćenje na hard-diskovima zasnovanim na hardveru koji koristi potpunu enkripciju diska.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime