Poštovani čitaoci, da biste i dalje čitali izdanje e-VESTI, molimo vas da instalirate besplatne programe za otvaranje PDF fajlova.

Preporučujemo Foxit Reader jer je besplatan i dobro se pokazao, a takođe, postoje i SumatraPDF, SlimPDF reader i dr.

Hvala na razumevanju.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime