Pixabay.com

Kako možemo da unapredimo digitalnu bezbednost na ličnom, poslovnom i državnom nivou? Kako da zaštitimo svoju komunikaciju i podatke uz pomoć pametnih tehnologija? Koji sistemi i uređaji su preporučljivi?

U nesigurnom sajber svetu kojeg smo i mi deo, sve češće dolazi do napada i zloupotrebe informacija, prevara koje se tiču iskorišćavanja podataka o ličnosti, kao i manipulacija uplatama preko interneta, tako da je sve teže ostati bezbedan na IT polju. Postoji li neki institut u Srbiji koji se bavi razvojem bezbednosnih sistema posredstvom pametne tehnologije?

Institut Vlatacom: kriptologija i pametna tehnologija

Institut VLATACOM na čelu sa dr Vladimirom Cizeljom zaslužan je za razvoj i integrisanje pametnih tehnologija kod nas. Te napredne tehnologije služe za prikupljanje biometrijskih podataka, kriptovanu komunikaciju i onlajn bezbednost, autentifikaciju, videonadzor, kao i zaštitu kopnenih i morskih granica.

VLATACOM je osnovao dr Vladimir Cizelj i postoji od 1997. godine. Najpre ga je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije sertifikovalo kao razvojno-istraživački centar da bi potom VLATACOM 2015. godine postao prvi privatni srpski razvojno-istraživački institut na polju informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT). VLATACOM je sa prestižnim svetskim univerzitetima kao što su Oksford, Univerzitet Florida Atlantik i Univerzitet u Brnu ostvario uspešnu saradnju na zajedničkim naučnim projektima.

VLATACOM-ova platforma NCC ili Nacionalni kripto centar (National Crypto Center) služi za uspostavljanje ICT bezbednosti na državnom ili korporativnom nivou i osnova je za visok stepen sigurnosti svih uređaja koje vlada koristi u komunikaciji i e-usluga koje pruža.

Lider u očuvanju sigurne komunikacije

Institut VLATACOM, osnivača dr Vladimira Cizelja, lider je u regionu kada je u pitanju proizvodnja i integracija informaciono-komunikacione tehnologije, obrade elektronskih identifikacionih dokumenata, biometrijskih čitača dokumenata, kontrole saobraćaja, multisenzorskih sistema za nadzor, kao i rešenja za automatsko prepoznavanje registarskih tablica.

Na nacionalnom i internacionalnom nivou VLATACOM je implementirao sledeće sisteme: automatizovani biometrijski sistemi za utvrđivanje identiteta, različite vrste digitalnih radio i optičkih mreža, sisteme za izdavanje različitih vrsta elektronskih identifikacionih dokumenata, sisteme za detekciju prekršaja i sigurnosne informaciono-komunikacione sisteme bazirane na infrastrukturi javnih ključeva.

VLATACOM trenutno održava dugotrajne poslovne veze i brojne projekte u mnogim zemljama jugoistočne Evrope, Afrike, Azije i Latinske Amerike.

Šifrovanje glasa i digitalnih podataka

VLATACOM je razvio i integrisao razne uređaje i sisteme za šifrovanje (enkripciju) i autentifikaciju. Pomoću sistema za distribuciju ključeva, korisnik uvek ima potpunu kontrolu nad pristupom sigurnosnom uređaju.

Neka od rešenja koje je razvio Institut su i uređaji za šifrovanje glasa koji koristi trofaktornu proveru identiteta po onome što korisnik ima (npr. smart karticu), korisnik zna (npr. PIN) i nešto što je sam korisnik (npr. otisak prsta). Tu su i uređaji za šifrovanje sistema za prenos digitalnih podataka velikog kapaciteta poput optičkih mreža, digitalnih radio-relejnih uređaja i sistema za inverzno multipleksiranje. Jedan od uređaja koji se koristi u sistemima koji zahtevaju visok nivo sigurnosti procesa autentifikacije je i uređaj koji omogućava biometrijsko upravljanje pristupom logičkim resursima.

Partner na polju nacionalne bezbednosti

Institut dr Vladimira Cizelja danas broji više od 150 visoko kvalifikovanih zaposlenih stručnjaka. VLATACOM je priznat širom sveta kao vodeći srpski proizvođač i integrator u oblastima kao što su sigurnost informaciono-komunikacione tehnologije, primenjena matematika i elektronika u službi implementacije kriptografskih rešenja, integracija multisenzorskih rešenja, biometrija i obrada pametnih signala slika i radio-talasa. Na svim nabrojanim poljima, VLATACOM je profesionalni partner Ministarstva bezbednosti. Treba napomenuti da je dr Vladimir Cizelj dao veliki doprinos nauci i tehnologiji. Nakon studija Elektronike, telekomunikacija i automatike (kontrolnog inženjerstva) osniva departman za razvoj specijalnih uređaja i sistema na Institutu za nuklearne nauke “Vinča” gde su patentirani uređaji i sistemi koji i danas nose njegovo ime.

I za kraj, treba istaći da bi svako ko koristi internet trebalo da obrati pažnju kako da se zaštiti i spreči eventualnu štetu koja bi mogla biti naneta. Treba znati da u sajber pretnje spadaju dela protiv bezbednosti računarskih podataka, dela protiv bezbednosti dece, povrede autorskih prava i prikupljanja ličnih podataka putem interneta. Privatnost i zaštita podataka su krucijalni aspekti sajber bezbednosti. Privatnost komunikacije i privatnost informacija ne smeju biti narušene, što znači da nadgledanje komunikacije pojedinca i manipulisanje ličnim podacima i informacijama o pojedincu moraju biti sprečeni.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here