PKS

Privrednici koji posluju na jugu Srbije mogu da računaju na podršku PKS, kako u aktivnostima na unapređenju privrednog ambijenta i otklanjanju prepreka poslovanju, tako i u radu na razvoju preduzetništva, pronalaženju poslovnih partnera, povoljnih izvora finansiranja, nastupu na stranim tržištima, edukaciji, digitalizaciji poslovanja, informisanju i nizu drugih pitanja, poruka je današnje sednice Parlamenta privrednika PKS-RPK Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, koja je održana u Bujanovcu.

Otvarajući skup, Slađan Disić, predsednik Parlamenta privrednika i direktor Kompanije SIMPO, Vranje, istakao je da je održavanje sednica izvan sedišta regionalnih privrednih komora, u jedinicama lokalne samouprave, dobar primer novog načina rada PKS koja sada, u neposrednom kontaktu sa privrednicima, mnogo potpunije, brže i efikasnije sagledava njihove potrebe i uspešno odgovara na zahteve svojih članova.

Šaip Kamberi, predsednik Opštine Bujanovac, pozvao je privrednike da iskoriste dobru saradnju ove opštine sa PKS i koriste usluge novootvorenog Šaltera za preduzetnike, kako bi dobili sve informacije i usluge koje im mogu biti od koristi u svakodnevnom poslovanju. Cilj je, kako je istakao, jačanje privtnog sektora i otvaranje novih malih i srednjih preduzeća.

Vesna Vučetić, direktorka Sektora za upravljanje rizicima i rizicnim plasmanima Fonda za razvoj Srbije, upoznala je privrednike sa kreditnim linijama Fonda i ukazala da je u 2020. fokus na investicioom, dugoročnom, finansiranju. Na inicijativu PKS, za privrednike koji posluju u nerazvijenim opštinama predviđeni su posebni uslovi, bespovratna sredstva i do 40 odsto, kao i povoljne kamate od jedan do dve odsto godišnje.

O učešću PKS u postupku kreiranja propisa od značaja za privredu i mera ekonomske politike, kao i o aktivnostima, uslugama i servisima PKS govorila je Nermina Ljubović, direktorka Direktorata za parlamente privrednika PKS, a o programima PKS za podršku preduzetnicima Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS.

Branislava Simanić i Šaip Kamberi potpisali su Sporazum o saradnji između PKS i Opštine Bujanovac i svečano otvorili Šalter za preduzetnike.

Današnji skup privrednika u Opštini Bujanovac organizovan je kao jedna u nizu aktivnosti druge faze programa „Rešavanje pitanja zaduženja i prestanka poslovanja privrednih subjekata u regionu Zapadnog Balkana“, koji PKS realizuje u saradnji sa Ministarstvom privrede, Ministarstvom pravde, Međunarodnom finansijskom korporacijom – članicom Grupe Svetske banke i uz podršku Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove.

Cilj programa je smanjenje rizika poslovanja i unapređenje okvira i prakse nesolventnosti, poboljšanje položaja poverilaca, zaštita poslovanja ekonomski održivih kompanija, kao i veća sigurnosti za nova ulaganja.

Posebna pažnja u programu posvećena je merama i postupcima za očuvanje vitalnosti kompanija, pravovremeno reagovanje na zahteve tržišta, izbegavanje krize, ozdravljenje i restruktuiranje poslovanja i rešavanje problema korišćenjem raspoloživih instrumenata na koje program ukazuje (medijacija u privrednim sporovima, sporazumno finansijsko restrukturiranje, stečajni postupak), o čemu su privrednicima govorili profesor dr Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije, dr Ljiljana Matić, sudija Privrednog suda u Beogradu i Božana Jakišić, viši savetnik u PKS.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime