pixabay.com

Građani traže efikasno i nezavisno pravosuđe, a referendum, koji se u nedelju održava, prvi put i izvan matice, tome otvara vrata, poručuje ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić.

– U Srbiji će se u nedelju održati referendum o izmenama Ustava i to samo u delu koji se odnosi na područje pravosuđa. To je istovremeno i revolucionarna promena funkcionisanja sudske grane vlasti, ali i preduslov za reforme u evrointegracijskim procesima naše zemlje. Ove promene se tiču promene sudija i tužilaca, i treba da omoguće nezavisnost pravosuđa, što je jedan sigurno od najvažnijih uslova za reformu u području vladavine prava – naglasio je on.

Rodić je ukazao da je to predstavljalo usporavanje u dosadašnjem pregovaračkom procesu na našem putu ka EU.

– Referendumsko pitanje jeste “Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije. Šta se menja? Predloženim promenama Ustava biće isključeno učešće politike prilikom odlučivanja o sudijama i tužiocima, jer je predviđeno da sudije, predsednike sudova, bira isključivo Visoki savet sudstva, dok će tužioce birati Visoki savet tužilaca – objasnio je on.

Rodić je istakao i da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene ustavne amandmane, navodeći da su u skladu sa evropskim standardima.

– Na ovom izjašnjavanju putem referenduma prema obaveštenju Republičke izborne komisije, izjašnjavaće se 6.510.233 građana Srbije, a ono što je za nas važno koji smo u Austriji, jeste da je prvi put mogućnost izjašnjavanja putem referenduma data i onima koji žive u inostranstvu. Ambasada Srbije neposredno po raspisanom referendumu, a to je bilo 30. novembra, i vesti koju je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova, učinilo je dostupnim svim građanima Srbije u Austriji da se mogu prijaviti za izjašnjavanje na zakazanom referendumu. Ovu mogućnost iskoristio je jedan broj naših građana i oni će se u nedelju od 7 do 20 sati, u Konzularnom odeljenju Ambasade u Beču odrediti prema referendumskom pitanju – istakao je on.

Rodić je naglasio da je izjašnjavanje građana pitanje vezano za budućnost zemlje i da se ovog trenutka daje odgovor hoćemo li nastaviti da hodamo evropskim putem.

Dijaspora glasa na 10 mesta

Državljani Srbije koji žive u inostranstvu, a prijavili su se za glasanje na referendumu, moći će da se izjasne na 10 glasačkih mesta. Glasačka mesta će biti otvorena u Beču, Minhenu, Cirihu, Rimu, Strazburu, Oslu, Moskvi, dok će građani koji borave u Belgiji i Luksemburgu, glasati u Briselu. Biće otvorena i glasačka mesta u Skoplju i Vukovaru. Ova mesta su utvrđena prema uputstvu RIK kojim je propisano da je za njihovo otvaranje neophodno da se prijavi najmanje 100 glasača.