Ono što su stručnjaci najavljivali izgleda da će se i ostvariti. Naime, Banka državnih rezervi (RBA) je nagovestila moguću pauza u porastu kamatnih stopa u aprilu, ali je ipak upozorila da će nastaviti da čini sve što je neophodno kako bi spustila inflaciju u željene okvire.

Zapisnik sa martovskog sastanka Odbora RBA, na kojem je doneta odluka o desetom uzastopnom podizanju zvanične kamatne stopu, ovog puta za 25 baznih poena na 3,6 odsto, je upravo objavljen.

Iz zapisnika se vidi da je Odbor nagovestio, iako je inflacija verovatno dostigla vrhunac, da će gotovinska stopa biti “još malo povećana“ kako bi se inflacija vratila na ciljanu, od dva do tri odsto, što se ne predviđa pre sredine 2025.

Pored toga, Odbor RBA je priznao da je monetarna politika bila restriktivna, a s obzirom na neizvesnost ekonomskih izgleda, neophodno je da se kamatne stope drže stabilne tokom određenog vremenskog perioda.

Pauza u povećanju kamatne stope nije razmatrana na martovskom sastanku, ali će biti na dnevnom redu u aprilu.

U izveštaju se kaže da su se članovi Odbora složili da ponovo razmotre mogućnost pauze u podizanju kamatne stope, priznajući da bi pauziranje omogućilo dodatno vreme za ponovnu procenu izgleda za ekonomiju.

Odluka je doneta pošto su računi australijskih država otkrili da je došlo do usporavanja produktivnosti, a Odbor je rekao da bi, ako bi se to nastavilo, inflacija mogla da bude upornija nego što se ranije mislilo.

Zato se u zapisniku i kaže da su članovi primetili da je monetarna politika restriktivna i da su ekonomski izgledi neizvesni.

“Ova razmatranja su značila da bi bilo prikladno u nekom trenutku da se gotovinska stopa drži stabilnom, kako bi se potpunije procenili efekat povećanja kamatne stope do sada“, stoji u zapisniku.

U donošenju odluke, članovi su razgovarali o zaostatku u efektu monetarne politike i o tome koji su kumulativni uticaji prethodnih devet podizanja stope, primećujući da zaostajanje otežava zadatak procene ekonomskih izgleda.

Odbor je primetio da još uvek postoji značajan iznos dodatnih ušteda izazvanih pandemijom.
U Banci državnih rezervi smatraju da je moguće da bi štednja građana omogućila dosledan nivo potrošnje, čak i kada su realni prihodi opali. Takođe, su priznali da je moguće da su neka domaćinstva imala, ili da će uskoro iscrpeti svoje ušteđevine iz perioda pandemije; ili da ih možda neće potrošiti nekoliko godina.

Ujedno su primetili da još nije moguće utvrditi kako će se ova različita razmatranja uskladiti.

“Dogovoreno je da će predstojeća saopštenja o zapošljavanju, inflaciji, maloprodaji i anketama pružiti važne dodatne informacije, kao i dešavanja u globalnoj ekonomiji“, navodi se u zapisniku sa martovskog sastanka RBA, uz napomenu da Odbor ostaje odlučan da vrati inflaciju na ciljanu, te da će učiniti sve što je neophodno da postigne taj ishod.

Banke i dalje jake

Pomoćnik guvernera RBA Kristofer Kent je izjavio da su australijske banke nesumnjivo jake i pored zategnutih uslova na globalnom finansijskom tržištu, nakon nedavnog kolapsa Banke Silicijumske doline.

Istina, promenljivost na australijskim finansijskim tržištima je porasla, ali tržišta i dalje funkcionišu, rekao je Kent i dodao da je pozicija kapitala i likvidnosti banaka znatno iznad regulatornih zahteva Australijske uprave za prudencijalnu regulativu.

Prema njegovim rečima, veće kamatne stope će verovatno kasnije imati uticaj na ponašanje zajmoprimaca. Naime, veći procenat ljudi je uzeo kredite sa fiksnom kamatnom stopom. Drugo, mnoge štediše imaju i nešto ušteđenog novca.

Varijabilna kamata

Kombinacija odloženog prelaska sa stambenih kredita sa fiksnom kamatom na varijabilnu, kao i dodatna konkurencija među zajmodavcima, prema rečima pomoćnika guvernera RBA Kristofera Kenta znači da je samo oko dve trećine ukupnih povećanja zvanične kamate, od prošlog maja, preneto na zajmoprimce.

Oko 590.000 kredita, što čini oko 10 odsto vrednosti svih kredita u Australiji, prošle godine je prešlo sa fiksnih kamatnih stopa na varijabilne.

Polovina preostalih kredita sa fiksnom kamatom, odnosno oko 880.000 kredita, prelazi na varijabilne kamatne stope tokom 2023. godine, saopštila je RBA.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here