T. Ostojić
Rekordan broj tražilaca azila

U Australiji je trenutno 100.000 ljudi koji traže azil, uključujući 72.875 osoba čiji su zahtevi odbijeni, ali koji tek treba da budu deportovani.

Abul Rizvi, bivši zamenik sekretara odeljenja za imigraciju, kaže da ne postoji jednostavno rešenje za neuspeh politike, koji ljude ostavlja izloženim eksploataciji na tržištu rada.

Prema statistici Ministarstva unutrašnjih poslova, 1.725 ljudi zatražilo je zaštitu na kopnu u februaru, što je broj ovih zahteva, od izbora vlade Entonija Albanezea, podiglo na 12.859.

Dok su bili u opoziciji, laburisti su se žalili da je od 2014. do 2019. oko 80.000 tražilaca azila stiglo avionom, optužujući Koaliciju da je “izgubila kontrolu nad granicama Australije”.

Rizvi je rekao da od kada su granice Australije ponovo otvorene, novembra 2021. prijave su naglo porasle i zaostatak brzo povećao.

Statistike pokazuju da trenutno 27.342 osobe čekaju na određivanje statusa izbeglice, a još 72.875 ljudi kojima nije data konačna zaštitna viza i koji tek treba da budu deportovani.

– U zemlji živi 100.000 tražilaca azila. To nikada nije nismo imali – istakao je Rizvi.

Prema odvojenim statistikama Administrativnog žalbenog suda (AAT), 39.625 ljudi traži reviziju svojih zahteva za azil, što je Rizvi okarakterisao kao novi rekord.

Prema njegovim rečima, većina podnosilaca zahteva za vizu zadržava radna prava, dok čekaju primarnu odluku ili odluku po osnovu žalbe AAT-a. Međutim, više od 32.000 osoba, koje su odbijene u obe faze, nemaju radna prava, ali ne napuštaju zemlju.

– Dok je tržište rada snažno, većina njih će dobiti posao na crno i platu. Ukoliko se smanji obim poslova, biće prinuđeni da prihvate izuzetno malo plaćene poslove – naglasio je Rizvi.

Ujedno je istakao da se ovi ljude bore da nađu smeštaj, imajući u vidu slabu ponudu stanova, a mnogi od njih već žive na ulici.

Rizvi smatra da nema lakog rešenja, jer amnestije stvaraju podsticaj da i drugi ljudi učine isto.

Portparol vlade je, odgovarajući na kritiku liberala, rekao da je u okviru Koalicije više od 140.000 ljudi stiglo u Australiju i podnelo zahteve za vize za zaštitu na kopnu, praveći zaostatak u programu zaštitnih viza.

– Vlada Albanezea je fokusirana na rešavanje ovog pitanja na metodičan način, u skladu sa obavezama navedenim u konvenciji o izbeglicama – istakao je portparol.

U decembru je vlada objavila da će ukinuti AAT i uspostaviti novi tribunal za razmatranje žalbi. Izdvojili su 63,4 miliona dolara tokom dve godine za imenovanje 75 dodatnih članova, koji će se baviti zaostalim slučajevima u svojim odeljenjima, što uključuje odluke o socijalnom osiguranju i NDIS-u.

Najava lutrije

Laburisti su, takođe, najavili plan da 3.000 građana susednih Pacifičkih ostrva dobiju vize za stalni boravak koje će biti dodeljene lutrijom za šta je Rizvi rekao da vlada “možda tvrdi da stvara podsticaj za pacifičke radnike da privremeno ne podnose zahtev za azil“.

Kritika liberala

Ministar za imigraciju u senci, Dan Tihen, kritikovao je laburiste da od kada su oni izabrani stiglo je skoro 13.000 tražilaca azila avionom.

– Ovaj priliv azilanata, pod laburistima, još jedan je dokaz da vlada samo priča, a ne preduzima ništa kada je u pitanju imigracija – istakao je Tihen i dodao da kada su laburisti bili u opoziciji, dolazak azilanata avionom su označili kao krizu.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here