Pixabay.com

Savet Regulatora je zaključio da su svih 14 podnosilaca prijava, i to: TV Pink, Nacionalna Happy TV, Vesti, BK TV, Una, Nova S, N1, Prva, TV B92, K::CN Nacionalna, TV2, Tanjug TV, K1 i Kurir televizija ispunili uslove iz konkursne dokumentacije, saopštio je REM.

Prilikom odlučivanja kojim će podnosiocima izdati dozvole, Savet Regulatora je, kako se navodi, uzeo u obzir sve činjenice koji bi uticale na ostvarivanje većeg kvaliteta i raznovrsnosti sadržaja i uporedno-kvalitativnom analizom ispunjenosti kriterijuma došao do zaključka da će podnosioci TV Pink, Nacionalna Happy TV, Prva i TV B92 u većoj meri nego ostali podnosioci opravdati postojanje višestrukih benefita za gledaoce na području cele zemlje.

IZ REM-a poručuju da ove televizije prevashodno kroz objektivan i pravovremeni pristup u prenosu informacija, kroz sopstvenu produkciju programskih sadržaja kao dokaz ukupnih proizvodnih mogućnosti i raznovrsnost ponuđenih programskih žanrova ispunjavaju kriterijume da zadovolje potrebe najšireg auditorijuma i ojačaju medijski pluralizam.

Savet je, dodaje se dalje, prilikom odlucivanja, imao u vidu i da je razliku u donošenju odluke dala i činjenica prethodnog rada navedena 4 podnosioca i njihova ekonomska održivost, kao i činjenica da su emitovali program od 2006. godine i da su tokom 2015. godine u potpunosti ispunili način i vremenski raspored prelaska sa analognog na digitalno emitovanje i distribuciju programa i uložili sredstva kako bi napravili tehnološki iskorak ka digitalnoj transformaciji.

Kako je, navedeno je u saopštenju, Savet je naročito cenio garancije koje su podnosioci naveli u predlogu programskog elaborata, koji će postati sastavni deo izdate dozvole, da će u narednom periodu dodatno unaprediti postojeći program, baviti se važnim društvenim pitanjima, raditi na zaštiti medijskog pluralizma i biti otvoreni za različita mišljenja, argumente i ideje u cilju podsticanja najšireg društvenog dijaloga i doprineti daljem unapređenju medijskih standarda u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja.

Imajući u vidu sve navedeno, Savet je doneo odluku potrebnom većinom glasova, shodno članu 96. Zakona o elektronskim medijima, zaključuje se u saopštenju REM.

Tokom predstavljanja televizijskih i radio stanica koje su podnele dokumentaciju za nacionalnu frekvenciju 12. jula predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić izjavila je da je to novi konkurs i da se neće uzimati u obzir šta se dešavalo u prethodnom periodu.

Ona je rekla da će se ocenjivati novi elaborati i da potpuno iste šanse imaju televizije koje rade godinu dana ili 15 godina.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here