wikipedia.org
Adolf Hitler

Vođa Trećeg rajha Adolf Hitler kovao je 1933. godine planove za državni prevrat u SSSR, usled čega bi, konkretno, od Belorusije trebalo napraviti nemačku koloniju, a na njenu teritoriju preseliti sve Nemce iz sovjetskog Povolžja, proizlazi iz arhivskih dokumenata Spoljnoobaveštajne službe Rusije (SVR), sa kojih je skinuta oznaka tajnosti.

Ovaj podatak se navodi u materijalu sovjetske Spoljnoobaveštajne službe, koji datira najkasnije od 19. septembra 1933. godine.

Prema obaveštajnim podacima, planirano je da se Belorusija pretvori u nemačku koloniju, pri čemu bi u početku trebalo da bude “potčinjena novom režimu u Rusiji”, ali bi Nemačka sprovela potpunu industrijalizaciju. Takođe je bilo reči o ekspanzionističkim planovima rukovodstva Trećeg rajha i postepenoj aneksiji Belorusije.

London i Pariz hteli da ratuju protiv SSSR u Finskoj

Dokumenti SVR takođe otkrivaju da su Francuska i Velika Britanija početkom 1940. godine htele da odugovlače sovjetsko-finski rat kako bi u pogodnom trenutku, okrenuvši svoje stanovništvo protiv Sovjetskog Saveza, zajedno napale oslabljeni SSSR iz Finske.

Dopis sa obaveštajnim podacima iz Kine koji govori o tome, datira od 4. marta 1940. godine, odnosno, to je bio sam kraj sovjetsko-finskog Zimskog rata. Prema dokumentu, nije bilo isključeno ni da se Nemačka pridruži pomenutom ratu.

Na osnovu izvora, Pariz i London “žele da ratuju protiv SSSR na teritoriji Finske”. Od samog početka Zimskog rata Zapad je pružao ne samo diplomatsku, već i vojnu podršku Finskoj. Velika Britanija i Francuska donele su odluku da formiraju ekspedicione snage za rat sa SSSR na strani Finske.

Papa Pije XII znao za napad Nemačke na SSSR

Akta SVR još otkrivaju da je papa Pije XII je aprila 1941. godine znao za skori napad nacističke Nemačke na SSSR, a jezuitima na zapadnim sovjetskim teritorijama u vezi s tim bilo je naloženo da se premeste bliže granici.

U šifrovanom telegramu koji je stigao u Moskvu 3. maja 1941. godine navodi se da je 23. aprila održan tajni sastanak 400 jezuita kod pape, koji im ih je pozvao da povećaju aktivnosti na Istoku.

Ističe se da su “jezuitima koji su se nalazili na Baltiku, Zapadnoj Ukrajini i Belorusiji date instrukcije da se postepeno koncentrišu bliže granici, jer se ubrzo nakon likvidacije grčkog pitanja očekuje ofanziva Nemačke protiv SSSR”.

Arhivski materijali SVR, u koje spadaju i oni iz predratnog perioda, objavljeni su na sajtu “Predsedničke biblioteke B. N. Jeljcin” u delu “Drugi svetski rat u arhivskim dokumentima”.
Publikacija je upriličena povodom 102. godine od osnivanja nacionalne Spoljnoobaveštajne službe 1920. godine.

Za sto godina svog postojanja, Spoljnoobaveštajna služba Rusije dobila je ogromnu količinu najdragocenijih informacija, neophodnih za osiguranje bezbednosti i nacionalnih interesa SSSR i Rusije.

1 COMMENT

  1. Vatikan je tada prije bio na strani hitlera nego da pomogne ☦️pravoslavnoj Rusiji
    I danas franja hoće da se kod njega pregovara da bi vidio koliko je bivših pravoslavinih prešlo u katolike
    🇷🇺☦️☦️☦️🇷🇺

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here