Ž. Marković
Foto: Ilustracija

Iako je nezaposlenost u Rusiji na istorijskom minimumu, rusko Ministarstvo rada je prema nalogu Vlade pripremilo mere za podršku zaposlenosti u periodu epidemije virusa korona. Ove mere bi trebalo da obuhvate oko 67 hiljada ljudi, a predviđaju subvencionisanje plata, društveni rad i stručnu obuku, što će prema rečima eksperata doprineti stabilnosti.

Ministarstvo rada predlaže da se radnicima kojima preti otkaz, obezbedi privremeni rad u tom preduzeću putem subvencionisanja troškova poslodavcu, a pravo na subvencije imaju i one firme koje zaposle lice koje je već ostalo bez posla. Druga mera predviđa organizaciju društvenog rada, a treća mogućnost da se nezaposleni dokvalifikuju uz mogućnost dobijanja jednokratne finansijske pomoći u visini od 60 hiljada rubalja ukoliko se odluče da sami pokrenu sopstveni posao.

Vladine mere za podršku zaposlenosti — pozitivne

Aleksandar Šerbakov sa Ruske akademije za nacionalnu ekonomiju i državnu službu pri predsedniku Rusije ističe da su ove mere pozitivnog karaktera i da će svakako doprineti većoj stabilnosti na tržištu rada, ali da mera poput subvencionisanja troškova poslodavcu ne može da ima toliko olakšavajući efekat.

– Neke od ovih mera će biti prilično opterećujuće za poslodavce, jer odluka da otpuste radnike je povezana sa tim što je njima teško da održe nivo zaposlenosti u svojim preduzećima, jer se smanjuje potražnja za njihovim proizvodima i smanjuju se prihodi, koje oni pokušavaju da nadomeste smanjenjem zaposlenosti u svojim preduzećim – objašnjava ekspert.

On dodaje da je zbog toga moguće i da se pojavi opcija fleksibilnog zapošljavanja, skraćeno radno vreme ili čak i takozvano administrativno odsustvo.

Iz Ministarstva rada navode da je situacija na tržištu rada trenutno stabilna, jer broj nezaposlenih ne pada ispod nivoa od prošlih godina, te da je broj konkursa za posao previsio potražnju čak dva puta. Nivo nezaposlenosti prema kriterijumima Svetske organizacije rad u Rusiji se nalazi na istorijskom minimumu 4,4 odsto.

U Rusiji ima veoma malo nezaposlenih

Zbog toga Šerbakov ističe da kako situacija sa virusom, neće dugo trajati, a ako poslodavac danas otpusti kvalifikovane radnike, njemu neće biti jednostavno da ih ponovo privuče da rade za njega.

– Kod nas, prema zvaničnim podacima, nezaposlenost nije visoka, već niska, i zato nema velike ponude na tržištu rada i naći nove radnike nije sasvim jednostavno. Zbog toga poslodavac koji gleda dugoročno, neće otpuštati radnike, već će se potruditi da ih zadrži – rekao je ekspert.

Posle virusa korona sigurne promene na tržištu rada

Ni Ministarstvo rada ni Ministarstvo finansija nemaju trenutno prognoze o tome kako će donete mere u borbi sa virusom korona uticati na tržište rada.

Međunarodna organizacija rada predviđa da se, kada je reč o zaposlenosti i nezaposlenosti, situacija u svetu može razvijati prema jednom od dva scenarija.

Prvi je da posao izgubi oko 5,3 miliona ljudi, a prema drugom ovaj broj se može povećati i za 4 puta, što će dostići nivo nezaposlenosti iz 2008. godine kada je bila ozbiljna ekonomska kriza.

Prema rečima ruskih eksperata, sada ekonomije ne prolaze kroz stihijski pad potražnje kao što je to bilo tokom krize 2008. godine.

Ipak virus korona imaće značajan uticaj na sve ekonomije sveta, a u tom smislu će najteže biti malim i srednjim preduzećima u sektoru usluga koja su orijentisana na potražnju stanovništva.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime