PKS

Privredna komora Srbije i Agencija za privredne registre potpisali su tri dokumenta koji će privrednicima u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana omogućiti lakši pristup podacima o statusnim i drugim promenama pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, podacima iz finansijskih izveštaja i iz drugih registara koje vodi ova Agencija.

Predsednik PKS Marko Čadež rekao je da su podaci APR, kao i druge baze podataka koje komora koristi, važni za privredu jer zahvaljujući njima privrednicima možemo da ponudimo veliki set odgovora na pitanja koja ih interesuju: gde izvoziti, u koju industriju investirati, ko su najbolji dobavljači, ko su poslovni partneri, kakva je “krvna slika” industrije u kojoj posluju. “Važna je mogućnost da rano prepoznamo problem u svakoj industriji, da kroz analizu podataka pripremamo prognoze važne privrednicima”, kazao je Čadež.

“Sa APR-om sarađujemo dugo, a ovim sporazumima ulazimo u novu fazu, uz novu grupu servisa koje ne pruža nijedna institucija ni privredna komora u većem delu Evrope”, istakao je predsednik PKS. On je dodao da je APR za vrlo kratko vreme uspela da digitalizuje svoje servise i postane jedan od najdigitalizovanijih regionalnih registara koji efikasno i brzo obezbeđuje podatke.

Privredi je ova vrsta servisa i višeslojnih podataka koje mogu da ukrštaju sa drugim bazama podataka veoma bitna, naveo je Čadež, dodajući da PKS ima jedinstvenu integrisanu statistiku i servise NBS, Republičkog zavoda za statistiku, Uprave carina, Blumberga, Trejdmapa i ostale.

Kada je spoljna trgovina u pitanju, kroz analitiku, privrednici mogu da otkriju dodatni potencijal svojih usluga ili proizvoda, kao i izvozna tržišta i to je najveća prednost ove integrisane statistike, ukazao je predsednik PKS.

“Zahvaljujući kvalitetnoj analizi možemo da mapiramo izvozna tržišta, proizvode koje ne moramo da uvozimo, kao i izvozne trendove ili tradicije koje možemo preinačimo u našu korist”, naveo je Čadež.

Potpisivanjem Memoranduma između Regionalnog portala privrednih registara i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana KIF ZB, spajaju se dva projekta koje podržava Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD, a koji značajno doprinose razvoju jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana.

“Da bi ste imali jedinstveno tržište regiona morate da imate jedinstvene unificirane podatke, jasne parametre kako se unose i mogućnost da ista analitika može da se uradi u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini”, rekao je Čadež.

APR pruža podršku za pokretanje poslovanja i obavljanje poslovnih aktivnosti za više od 400.000 registrovanih privrednih subjekata i oko 50.000 pravnih lica, kojima pruži godišnje u proseku oko 1.000.000 administrativnih usluga, od kojih je dobar deo elektronskih. Registrovane podatke APR objavljuje preko interneta, a državnim organima pruža podatke putem veb servisa, rekao je Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre.

“Dalji razvoj saradnje sa PKS omogućiće intenzivniju razmenu podataka i unapređenje privrednog ambijenta”, izjavio je direktor APR Milan Lučić. On je dodao i da APR želi da kroz ovakvu stratešku saradnju sa PKS dobije povratne inpute od privrede, kao i privredi pruži svoju stručnost i znanje. Lučić je kazao da će APR nastaviti da radi na daljoj digitalizaciji registara i najavio da će do kraja godine imati i elektronske registre zaloge i lizinga.

Direktorka Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD za Zapadni Balkan Žužana Hargitaj rekla je da se nada da će ovakva saradnja doprineti ekonomskom oporavku posle pandemije kovid virusa, kao i nastavku regionalne integracije. “Ekonomski oporavak opisujemo sa dve reči, da bude zeleni i digitalni, i evo nas u digitalnom prostoru, sarađujemo konkretnim koracima kako bi privreda mogla da koristi ove podatke, da poboljšava trgovinu u regiji Zapadnog Balkana”, rekla je ona.

Kako je istakla, predstoji dalji dogovor kako bi se podrška EBRD nastavila da privrednici u šest zemalja regiona saznaju za podatke i da ih iskoriste, a najavila je i dalju pomoć u finansiranju ovakvih projekata.

1 KOMENTAR

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime