Srbija seli sudove

Tokom selidbe, čije se okončanje očekuje najkasnije do sredine januara naredne godine, hitno će biti razmatrani samo pritvorski predmeti, kao i predlozi za određivanje privremenih mera u porodičnim i radnim sporovima.
 

Beograd će, shodno novoj mreži – imati novi raspored sudova, prema kome će sudovi republičkog ranga – Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Apelacioni sud u Beogradu, Privredni apelacioni sud i moguće Viši prekršajni sud biti smešteni u novoj zgradi, u Nemanjinoj ulici broj 9.

U Palati pravde biće smeštene sudske uprave, istražna krivična odeljenja Višeg suda u Beogradu, kao i Maloletničko odeljenje, Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija i Služba međunarodnopravne pomoći u krivičnim stvarima ovog suda.

Tu će se, takođe, nalaziti, odnosno ostati i uprave i istražna krivična odeljenja Prvog i Drugog osnovnog suda u Beogradu, kao i zemljišno-knjižno odeljenje Prvog osnovnog suda.

U istoj zgradi biće smešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, kao i Prvo i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu, za ratne zločine i organizovani kriminal ostaće u zgradi u Ustaničkoj ulici.

U zgradi sadašnjeg Petog opštinskog suda biće smešteno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, a u sadašnjoj zgradi Trećeg opštinskog suda biće građanska odeljenja Višeg suda u Beogradu – prvostepeno i drugostepeno (mala apelacija).

U zgradi sadašnjeg Četvrtog opštinskog suda u Beogradu biće smeštena pojedina odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu – izvršno, vanparnično, ostavinsko, odeljenje radnih sporova i specijalizovana veća za postupanje u porodičnim sporovima.

Sudske arhive će, zasad, ostati u sudskim zgradama u kojima se nalaze.

Kako je najavljeno, postupak selidbe sudova je veoma strog, s obzirom na to da se u javnosti već spekuliše sa mogućnošću nestanka pojedinih predmeta tokom selidbe.

"Postupak primopredaje predmeta biće veoma strog, a za odgovorna lica koja će je sprovoditi određeni su iskusni i pošteni sudski službenici, dok će selidbu sigurno pratiti i asistencija policije", izjavio je ranije pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić.

Privremeni raspored sudija za postupanje u hitnim predmetima doneće vršioci dužnosti predsednika sudova najkasnije do 31. decembra koje će Visoki savet sudstva postaviti odmah po okončanju opšteg izbora sudija, koji bi trebalo da bude okončan danas, a objavljen narednih dana u Službenom glasniku.
 

Do 15. januara 2010. godine v.d predsednici sudova će morati da donesu redovan godišnji raspored i da njim predvide koje će sudije u kojoj materiji postupati.

Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde formirali su Komisiju za raspored sredstava za rad, opreme i arhiva, koja uveliko radi na sprovođenju plana za selidbu.

Utvrđeni su i poslovi koje treba obaviti prilikom "selidbe sudova", rokovi za izvršenje pojedinih radnji, način na koji treba obaviti pojedine poslove, a određena su i odgovorana lica.

Što se tiče zakazivanja suđenja u narednom periodu, u Ministarstvu pravde se nadaju da se od 20. januara mogu očekivati prva zakazana ročišta, a od 1. februara bi zakazivanje trebalo da krene u punom kapacitetu. 

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime