Promo

Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica” – Sremska Mitrovicca gazduje sa pet lovišta posebne namene: “Bosutske šume” – Morović, “Кućine” – Višnjićevo, “Posavsko lovište Кarakuša” – Кlenak, “Posavsko lovište Кupinik” – Кupinovo i “Vranjak” – Višnjićevo.

Lovište posebne namene “Bosutske šume”, Šid je ukupne površine 14.912,18 ha. Glavne vrste krupne divljači su divlje svinje i običan jelen, a prateća vrsta sneća divljač. Ovo lovište spada u ravničarski tip. Udaljeno je oko 100 km od Novog Sada. Lov krupne divljači se obavlja sa visoke čeke. Na divlje svinje, u ovom lovištu, organizuje se grupni lov.
Lovište posebne namene “Кućine”, Šid je ukupne površine 1.986,48 ha.

Glavna vrsta krupne divljači je divlja svinja, a prateća jelen. Lovište spada u ravničarski tip. Skoro celo lovište je pod šumom, a od Novog Sada je udaljeno 100 km. Smeštaj je u lovačkoj kući “Vranjak”, čiji je kapacitet četiri dvokrevetne sobe. U ovom lovištu se organizuje grupni lov na divlje svinje.

Lovište posebne namene “Posavsko lovište Кarakuša”, Ruma je ukupne površine 8.125,22 ha od čega je pod ogradom 2.257,00 ha. Glavne vrste krupne divljači su: divlja svinja, običan jelen i prateća vrsta srneća divljač. Skoro celo lovište nalazi se pod šumom. Smeštaj i ishrana lovaca je u lovačkoj kući “Кarakuša” sa maksimalnim kapacitetom od 45 ležajeva. U ovom lovištu se takođe organizuje grupni lov na divlje svinje, a lov krupne divljači obavlja se sa čeka.

Lovište posebne namene “Posavsko lovište Кupinik” Pećinci. Ovo lovište je ukupne površine 8.749,95 ha, ravničarskog je tipa i od Novog Sada je udaljeno 75 km. Glavna vrsta divljači su divlja svinja i srneća divljač, a prateća vrsta jelen. Naslanja se na specijalni rezervat prirode “Obedska bara” koji je bogat pticama močvaricama. U sklopu se nalazi i motel “Obedska bara” za smeštaj gostiju. Lov na krupnu divljač se u ovom lovištu organizuje sa visoke čeke i pogonom.

Lovište posebne namene “Vranjak” Šid je ograđeno lovište, ukupne površine 544,09 ha. Divlja svinja je glavna gajena lovna vrsta, a srneća divljač se javlja kao prateća. Lov na divlje svinje se organizuje pogonom, “prišom” i sa visoke čeke.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime