EPA-EFE/PATRICK SEEGER

Evropski sud za ljudska prava naložio je državi Srbiji da zbog neizvršenja ili odlaganja izvršenja sudskih odluka donetih u sporovima protiv državnih ili društvenih preduzeća, isplati po 2.000 evra svakom od 90 radnika tih preduzeća.

Ova odluka, koja je danas objavljena na sajtu Evropskog suda, doneta je u tri slučaja „Kostić protiv Srbije“, „Golić i drugi protiv Srbije“ i „Mihajlović i drugi protiv Srbije“.

Podnosioci predstavke žalili su se na neizvršenje ili odlaganje izvršenja domaćih odluka donetih protiv društvenih/državnih preduzeća.

U presudama se ne navode imena preduzeća iz kojih potiču radnici – podnosioci predstavki, ali se konstatuje povreda prava garantovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Takođe se u sve tri presude navodi isti zaključak da „sud smatra da u ovom slučaju vlasti nisu preduzele sve neophodne napore da blagovremeno sprovedu odluke u korist podnosilaca predstavke“.

Zbog povrede prava sud je naveo da država mora da plati podnosiocima predstavki u roku od tri meseca po 2.000 evra, konvertovane u domaću valutu po kursu važećem na dan namirenja.

Ukoliko ne dođe do isplate pomenutih iznoza u roku od tri meseca država će morati da plati i kamatu.

1 KOMENTAR

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime