Sud BiH ukinuo provestepenu presudu Marku Radiću

Sud BiH naložio da nova presuda bude zasnovana na zakonu
 

Presudom ovog suda od 20. februara prošle godine, Radić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 25, Šunjić 21, Brekalo 20 i Vračević 14 godina zatvora.

 

U ponovnom postupku koji će se voditi pred Apelacionim većem, otkloniće se učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, preslušati već izvedeni, a po potrebi izvesti i novi dokazi, te nakon toga doneti nova, na zakonu zasnovana presuda, saopšteno je iz Suda BiH.

 

Protiv navedene presude, odbrane optuženih su blagovremeno uložili žalbe zbog povrede Evropske konvencije i osnovnih sloboda, bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji, predlažući da se žalbe uvaže, pobijana presuda u celosti ukine i odredi održavanje glavnog pretresa pred Apelacionim većem.

 

Tužilac Tužilaštva BiH je takođe uložio žalbu zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa predlogom da se prvostepena presuda preinači u pogledu odluke o kazni na način da se povećaju izrečene zatvorske kazne u odnosu na optužene Radića, Šunjića i Brekala, a u odnosu na Vračevića da se potvrdi izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 godina.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime