EPA
Dan Australije

Nešto više od 16.000 ljudi iz 150 različitih nacija, postali su Australijanci na ceremonijama koje su upriličene na Dan Australije, 26. januara. Međutim, veliki broj kandidata koji su se prijavili i dalje čekaju da Ministarstvo obradi njihove zahteve, iako je predviđeni rok za to već istekao.

Naime, svaki kandidat za australijsko državljanstvo rutinski čeka više od godinu dana na obradu svog zahteva, a svaki deseti suočava se sa zakašnjenjem od najmanje dve godine.

Upravo zbog toga se, u trenutku dok se u sredu održavalo više od 400 ceremonija dodele državljanstva širom Australije, Savezna vlada suočila s lavinom novih kritika zbog velikih zaostataka u obradi zahteva.

Portparol opozicije za multikulturalna pitanja Endrju Džajls kaže da je neprihvatljivo da na hiljade ljudi koji su uredno predali dokumentaciju predugo čekaju da se pozitivno reši njihov put do prijema u australijsku porodicu.

– Prosečno vreme obrade zahteva za državljanstvo putem dodele bilo je 13 meseci od datuma podnošenja zahteva do donošenja odluke – rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova.

Najnoviji podaci Ministarstva pokazuju da neke od ovih aplikacija čekaju dve ili više godina, pri čemu se 90 odsto prijava obrađuje u roku od 24 meseca.

Ministarstvo je u decembru prošle godine imalo na obradi ukupno 144.847 zahteva za dobijanje australijskog državljanstva putem dodele (conferall), što je pad u odnosu na 163.000 zahteva koliko ih je bilo u septembru 2020.

Džajls, koji je takođe ministar u senci za pitanja imigracije i državljanstva, rekao je da dugo vreme obrade pokazuje nedostatak interesovanja Morisonove vlade za to “ko smo kao multikulturalna nacija”.

Prema njegovim rečima, užasno je da će skoro 150.000 ljudi koji čekaju na državljanstvo biti uskraćeno da se izjasni na predstojećim saveznim izborima.

– Tokom pandemiju je bila odlična prilika da se otklone neprihvatljivi zaostaci u obradi, ali brojke su i sada neprihvatljivo visoke – naglasio je Džajls.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su povećani rizici od zaraze i kovid ograničenja ometali komunikaciju s kandidatima “licem u lice”, kao što su termini za intervju i testiranje za državljanstvo, te je zbog toga vreme obrade aplikacija variralo od mesta do mesta.

Prema podacima Savezne vlade, aplikanti koji su živeli u gradovima koji su se suočili s dužim periodima zaključavanja zbog pandemije, sada čekaju znatno duže na termin za testiranje za državljanstvo od ostalih.

– Zakazivanje testiranja i dalje je dostupno u svakoj državi i teritoriji i tokom januara 2022. godine, a revizija broja termina se vrši redovno – objasnio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, uz napomenu da od 31. decembra 2021. godine, dve trećine odobrenih aplikanata je u to vreme čekalo manje od šest meseci na ceremoniju dobijanja državljanstva.

Više od 16.000 ljudi iz oko 150 zemalja pozvano je da učestvuje na više od 400 ceremonija dodele državljanstva u sredu. Brojka od 16.000 novih državljana ove godine, upoređuje se sa 25.422 osobe koje su dobile državljanstvo na ceremonijama na Dan Australije 2020, mesec dana pre nego što je Morisonova vlada proglasila pandemiju.

Na Dan Australije 2021. bilo je samo 12.561 učesnika, uključujući 826 na onlajn ceremonijama.

Pored poremećaja u testiranjima za državljanstvo do kojih je došlo zbog kovida, Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da faktori koji mogu uticati na vreme obrade uključuju i to koliko brzo podnosilac zahteva odgovara na zahteve za dostavljanje dodatnih informacija.

Ministarstvo takođe navodi vreme koje je potrebno drugim agencijama da pomognu u proverama karaktera i nacionalne bezbednosti.

Vreme obrade i do 28 meseci

Vreme obrade zahteva za državljanstvo se drastično povećalo tokom pandemije. U avgustu 2020, čak 90 odsto zahteva za dobijanje državljanstva putem dodele rešeno je u roku od 28 meseci, što je povećanje u odnosu na 21 mesec na početku 2020.

Vreme obrade počelo je da se skraćuje početkom 2021. godine, kada su brojke pokazale da se o 90 odsto prijava odlučuje u roku od 17 meseci. Ali, taj procenat se sada ponovo povećao na 24 meseca od decembra 2021.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here