B. Đorđević
ZAINTERESOVAO SVE PRISUTNE: Dr Dragan Perović

Veoma zanimljivo predavanje u svečanoj sali Srpske pravoslavne crkve Vaskrsenja Hristovog na Tempelhofu u Berlinu održao je dr Dragan Perović, vođa radne grupe Molekularna genetika i komparativna genomika na Institutu “Julijus Kin”.

Perović je svoju naučnu karijeru, koja ide uzlaznom linijom, ove godine nastavio u Berlinu. Bavi se genetikom žitarica i tom temom je na izuzetno zanimljiv način uspeo da zainteresuje veoma raznoliku publiku koja je ispunila svečanu salu crkve na Tempelhofu.

Starešina hrama protojerej stavrofor Dragan Sekulić pozdravio je prisutne i ukratko predstavio našeg naučnika koji je od ove godine i sugrađanin Srbima koji žive u nemačkoj prestonici.

Prota Sekulić je predstavio gosta

Iako se trenutno bavi sortama žitarica u Nemačkoj, predavanjem je obuhvatio i lokalne populacije pšenice i ječma na Balkanu. Ukazao je koliko je bitno ukrštanje različitih sorti i koliko je eksperimentisanje neophodno, kako bi se došlo do žitarice maksimalno otporne na štetočine koja ujedno može da ostvari i najveći prinos po hektaru. Posebno je istakao da naši prostori ne zaostaju za svetom ni kada su u pitanju naučna dostignuća u oblasti genetike žitarica, ni kada su u pitanju biljne vrste koje su izvorno potekle sa naših prostora.

Svi pažljivo slušali našeg naučnika

Dr Dragan Perović je rođen u Nikšiću i posle studija agronomije i doktoriranja na Univerzitetu u Beogradu bavi se genetikom i oplemenjivanjem biljaka. Radio je u Centru za sitna zrna u Kragujevcu i kao koautor doprineo razvoju dve sorte ječma i jedne sorte pšenice primenom proteinskih markera. Godine 1998. dobio je stipendiju i angažovao se na Lajbnicovom institutu za genetiku gajenih biljaka u Gaterslebenu, zatim u Nemačkom saveznom institutu za oplemenjivanje u Ašerlsebenu, a onda i u Institutu “Julijus Kin”, najpre u Kvendlinburgu, a od ove godine i u Berlinu. Paralelno sa istraživačkim radom Perović je redovni profesor na Univerzitetu EDUCONS u Novom Sadu.