Banka Poštanska štedionica a.d.
Podrška u pravo vreme

Polazeći od činjenice da su energetska efikasnost, racionalna upotreba energije i smanjenje zagađenja životne sredine pitanja koja u svetlu aktuelne svetske energetske situacije posebno dobijaju na značaju, Banka Poštanska štedionica, nakon uspešnog pilot projekta u 2021. godini, nastavlja da podržava projekat unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava u Srbiji.

U tu svrhu, Banka je pripremila dinarski kredit fizičkim licima za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti sa ciljem da pruži podršku građanima da, uz subvenciju države, ostvare planiranu investiciju u energetsku obnovu doma i tako stvore preduslove za dugoročnu uštedu energije i smanjenje troškova u domaćinstvu.

Kredit je usklađen sa Nacionalnim programom energetske sanacije domaćinstava koji sprovodi 151 jedinica lokalne samouprave u Srbiji i namenjen je građanima kojima su na osnovu javnog poziva dodeljena bespovratna sredstva podsticaja za sprovođenje mera energetske sanacije stambenog objekta u visini do 50 odsto vrednosti radova. Kreditom se finansira učešće korisnika, odnosno ostatak troškova za nabavku i ugradnju materijala i opreme, a na osnovu predračuna izdatog od strane izvođača radova.

100% se isplati

Sredstvima iz kredita mogu se finansirati: zamena stolarije, postavljanje termičke izolacije, ugradnja efikasnijeg kotla, toplotnih pumpi, solarnih kolektora, kao i solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Kredit se odobrava na period od 12 do 71 meseca, a maksimalni iznos kredita je 1,5 miliona dinara. Prilikom podnošenja zahteva za kredit, korisnik treba da priloži Ugovor o sprovođenju mera energetske sanacije i predračun izvođača radova. Kredit se realizuje u kratkom roku, prenosom sredstava na račun izvođača radova koji je naveden u predračunu.

Kako bi kredit učinila fleksibilnim i dostupnim što širem krugu korisnika, Banka je predvidela i posebnu pogodnost: za kredit može da aplicira i član domaćinstva korisnika subvencije, a prenos zarade ili penzije korisnika u Banku nije obavezan.

Više informacija o kreditu zainteresovani građani mogu da dobiju u više od 200 ekspozitura Banke širom zemlje, pozivom Kontakt centra na broj +381 (0)11 2020 292, kao i na internet prezentaciji Banke.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here