Pošta Srbije / Vuk Branković
Panel o budućnosti univerzalne poštanske usluge i reforme Pošte

Na panelu “Održivost univerzalne poštanske usluge u svetlu digitalizacije” u Privrednoj komori Srbije, govorili su dr Nikola Trubint, potpredsednik Evropskog komiteta za poštansku regulativu (CERP), Ljubomir Ostojić, direktor Sektora za poštanske usluge (RATEL), prof. dr Dragana Šarac, sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Nikola Knežević, Saobraćajni fakultet u Beogradu, i Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije.

Stručni govornici na panelu

Zoran Đorđević rekao je da današnja razmena stručnih znanja i mišljenja ima za cilj da ponudi ideje i rešenja za izazove koji su pred nama i da odgovor na ključno pitanje da li sve poštanske usluge treba u potpunosti digitalizovati.

– Prema iskustvima i naučenim lekcijama ranije iz ratnog stanja, nedavno pandemije, nameće se zaključak da Pošta treba da nastavi da pruža i klasične usluge, u postojećem obliku, koje su tekle neprekinuto i uslovima rata i drugih velikih bezbednosnih rizika. Pošta Srbije nastaviće da se upravlja prvenstveno prema potrebama naših korisnika, a posebno će obratiti pažnju na najstarije korisnike, koji imaju određene poteškoće da se prilagode trendu opšte digitalizacije. Mi ćemo im u tome pomoći, a projekat koji upravo danas otpočinjemo – e-Novčanik omogućiće im da sigurno izvrše svoja plaćanja. Tu su i drugi projekti sa kojima smo već daleko odmakli, podrška e-komercu, e-Notar, e-Arhiviranje, javni paketomati, sada i personalizovani paketomati za objekte stanovanja i kompanije. Nastavljamo sa obnavljanjem voznog parka, Novi Sad će biti potpuno opremljen ekološkim vozilima, povećanjem kapaciteta logističkih centara, poboljšanjem uslova rada i materijalnog položaja i nagrađivanjem zaposlenih – izjavio je Đorđević.

Sveobuhvatna analiza postojećeg stanja i era digitalizacije

Izlaganja panelista, diskusija i zaključci panela važni su za sagledavanje prethodnih stručnih analiza procesa pokrenutih i onih koji će uslediti u susret novom Zakonu o poštanskim uslugama. Istaknuto je da i pored zahteva za brzom digitalizacijom koja direktno utiče na sadržaj univerzalne poštanske usluge, proces digitalizacije, kao i univerzalna poštanska usluga, moraju biti poslovno održivi i za državu i za Poštu, zahtevaju stručno sagledavanje i optimizovan vremenski rok.

Sagovornici su za ciljeve identifikovali – izradu sveobuhvatne analize sa akcentom na studiju RATEL-a o održivosti univerzalne poštanske usluge, kao kratkoročni cilj, što je i zadatak iz Strategije razvoja poštanskih usluga u RS 2021-2025; na srednji rok – da se stručna i održiva rešenja inkorporiraju u Zakon o poštanskim uslugama; dugoročno – integrisanje poštanske infrastrukture u državnu infrastrukturu, kako bi se precizno utvrdilo mesto Pošte u državnim poslovima.

Po pitanjima reforme Pošte Srbije, zaključeno je da će modernizovana Pošta moći da da presudan doprinos reformama u državi, posebno nastavku procesa digitalizacije. Sveopštom stručnom analizom, rečeno je dalje, neophodno je utvrditi celokupnu listu poslova i zadataka koje Pošta može da obavlja za državu, uvažavajući sve posebnosti potreba građana i privrede.

Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije

Razvoj poslova koji mogu postati deo Univerzalne poštanske usluge, tema je najvišeg prioriteta koja zahteva multidisciplinarnu obradu, reč je o posebnoj privrednoj oblasti, jer pored Vlade Srbije, RATEL-a i Pošte Srbije nema drugih aktera koji bi sagledali potrebe građana, privrede i institucija – istaknuto je. Sagovornici su se dotakli i nezamenjive uloge poštanske infrastrukture tokom najrazličitijih kriznih perioda, poput bombardovanja 1999, epidemije kovida-19, elementarnih nepogoda, što ukazuje na ulogu i značaj održivosti Pošte kao jednog od faktora stabilnosti države.

Pošta Srbije održala je danas prezentaciju nove premijum usluge za brzu, laku i pametnu 24/7/365 isporuku pošiljaka. Personalizovani Poštini paketomati namenjeni individualnom i kolektivnom stanovanju, i personalizovani kompanijski paketomati namenjeni poslovnim objektima, izloženi su u prostoru Privredne komore i demonstrirano je njihovo korišćenje i pogodnosti koje donose individualnim i kolektivnim korisnicima. Za informacije i naručivanje zainteresovani se mogu obratiti Pošti Srbije.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here