Freepik
Ove godine povećan broj žena na rukovodećim pozicijama

Muškarci u Australiji i dalje zarađuju značajno više od žena, pokazuje ovogodišnji izveštaj Agencije za rodnu ravnopravnost na radnom mestu (WGEA).

Ažurirani podaci otkrivaju da je prosečna ukupna razlika u platama između polova pala ove godine na 21,7 odsto sa 22,8 odsto koliko je iznosila u 2022.

Drugim rečima, na svaki dolar koji zarade muškarci, žene u proseku budu plaćene nešto više od 78 centi. Na godišnjem nivou ta razlika u platama iznosi čak 26.393 dolara!

U analizi WGEA se, takođe, vidi da jaz u zaradama među polovima postoji u svakoj industriji, kao i u većini preduzeća, bilo da se radi o malim biznisima ili velikim kompanijama i korporacijama. Kod čak tri četvrtine poslodavaca, rodna razliku u platama je veća od pet odsto u korist muškaraca.

Izvršna direktorka WGEA Meri Vuldridž kaže da je do blagog smanjivanja jaza ove godine u velikoj meri došlo zbog povećanja udela žena na višim rukovodećim pozicijama i povećanjem njihovih plata u skladu sa odgovornijom pozicijom.

– Veća diskusija o jednakosti na radnom mestu, takođe, je možda doprinele smanjenju jaza. Za sada vidimo više žena na rukovodećim i upravljačkim pozicijama, i vidimo da se neke od razlika u platama smanjuju. Ali, ne možemo da uzimamo zdravo za gotovo da će se ovaj trend nastaviti i svakako je potrebno dalje delovanje na ovom planu. Ovo je tek početak, ali ne i konačno rešenje – rekla je Vuldridž i poručila da revizija radnih mesta na svim nivoima treba da se nastavi.

Izveštaj pokazuje i da je još uvek oko 50 odsto više žena nego muškaraca na najniže plaćenim poslovima, dok muškaraca ima duplo više nego žena u kategoriji zaposlenih s najvišim platama.

Kada je reč o plaćenom roditeljskom odsustvu, iako se povećao broj poslodavaca koji nude ovaj vid odsustva za oba pola, došlo je tek do minimalne promene u broju muškaraca koji se odlučuju na ovaj korak – sa 13,4 na 14 odsto.

Meri Vuldridž smatra da ovaj podatak ukazuje na to da promene politike treba da budu praćene i kulturnim unapređivanjem, kako bi se uklonile stigme koje možda sprečavaju muškarce da iskoriste mogućnost plaćenog roditeljskog odsustva.

– Moramo učiniti da i muškarci i žene razumeju i osećaju da mogu da uzmu roditeljsko odsustvo, odnosno, da mogu da se vrate na posao, i da ih niko ne sputava u nameri da izbalansiraju roditeljske odgovornosti. To ćemo postići demonstriranjem ljudima koji to shvataju da možete i da napredujete dok ste na roditeljskom odsustvu, da se to računa kao deo vaše službe i da je to nešto što je deo normalnog toka života, a ne nešto što zahteva da skrenete svoju karijeru s putanje – rekla je Vuldridž.

Agencija za rodnu ravnopravnost na radnom mestu izračunava razliku u platama na osnovu osnovnih plata plus bonusa, računajući godišnje zarade stalno zaposlenih sa punim radnim vremenom i godišnjim obračunavanjem zarada zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom i povremenim, odnosno honorarnim (casual) poslovima.

Zastoj na najvišim funkcijama

Žene na pozicijama s punim radnim vremenom napredovale su u bolje plaćenim, rukovodećim ulogama, ali taj trend se nije preneo i na one koje rade skraćeno vreme ili povremene poslove.

– Mogućnosti da žene sa nepotpunim radnim vremenom napreduju na bolje plaćene, rukovodeće pozicije su zanemarljive. Takođe, broj žena u ulogama izvršnih direktora i u upravnim odborima stagnira – upozorila je Meri Vuldriž.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here