pixabay

Simbolika imena koje je vekovima popularno na našim prostorima veoma je moćna. Ime Jovan vekovima je popularno na našim prostorima. Reč je o imenu koje se pominje još u Bibliji, a širom sveta je poznato još od vremena proroka Jovana Krstitelja.

Vodi poreklo od latinske reči Ioan – Ioannes ili Johannes, a takođe se smatra da je preteča ovog imena još jedno ime grčkog porekla – Johannes. Poznato je da sve ove varijante imaju zajedničko izvorno poreklo, a to je starohebrejsko ime Jehohannan.

Postoje, pak, i drugačija tumačenja o poreklu imena Jovan. Negde se smatra da potiče od reči Jova i da vodi poreklo od drugog imena rimskog boga Jupitera – Jova. Najzad, po trećem tumačenju, ime Jovan dovodi se u vezu sa biljkom jovom iz porodice breza.

Bukvalni prevod imena Jovan glasio bi “Jehova je milostan”, a u slobodnijoj interpretaciji “onaj koji je u milosti Božijoj”. Takođe, veruje se da ime Jovan obezbeđuje bogatstvo i obilje, te da umnožava sve ono što je “na dobro i na korist čovečanstvu”.

Ime Jovan najčešće su dobijali dečaci rođeni u zimskom periodu, posebno oko dana Svetog Jovana Krstitelja, koji “pada” 20. januara. Verovalo se, takođe, da su deca koja dođu na svet na dane velikih praznika sama sebi odabrala ime, pa kumovi i roditelji nisu hteli da se “mešaju u nebeska posla”. Tako je i danas mnogo dečaka koji su rođeni 20. januara i nose ime Jovan.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here