Britanski policajci vole muziku

0

Da li britanski policajci i igraju uz muziku- ne zna se

Novac se uplaćuje na račun organizacija koje brinu o muzičkim autorskim pravima kao što je Društvo za zaštitu muzičkih prava (PRS) koje brine o autorskim pravima oko 60.000 muzičara, kompozitora i izvođača.

Podaci pokazuju da snage reda širom Velike Britanije plaćaju više od 800.000 funti godišnje za iPod licence i da je ta suma najviše narasla poslednjih nekoliko godina.

Plaćanje licenci je u Velikoj Britaniji obavezno za sva radna mesta na kojima se pušta muzika sa radija, CD ili kaseta.

Ovo je prvi put da policija javno iznosi visinu troškova za muzička autorska prava za koje kritičari navode da su jednaki godišnjoj plati 35 mlađih policajaca.

Policije pojedinih gradova i oblasti odlučile su da zabrane ili da ograniče svojim zaposlenima da slušaju muziku u radno vreme dok neke jednostavno odbijaju da plaćaju za autorska prava, smatrajući da je suma koja se od njih traži neprimereno visoka.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here