Crna rupa je oblast svemira iz koje ništa, pa ni svetlost, ne može da pobegne. Uprkos nazivu, one nisu prazne, već sadrže veliku količinu materije gusto spakovane na malom prostoru zbog čega ima ogromnu gravitacionu silu.

U svemiru postoji i oblast iza crne rupe, a ona se zove horizont događaja. Smatra se da je to „tačka odakle nema povratka” iza koje ništa ne može da pobegne gravitacionim efektima crne rupe.

Astronomi su utvrdili da su supermasivne crne rupe bile veoma uobičajene u ranoj fazi postojanja svemira. Smatra se da takve crne rupe nisu mogle da budu stvorene sporim postupkom uvećanja mase i da je deo porcesa njihovog nastajanja morao da uključuje i pripajanje manjih crnih rupa.

Do toga može da dođe prilikom galaksija, što je veoma česta pojava. Takođe se smatra da najveći broj galaksija ima crne rupe u svom središtu, te tokom sudara dveju galaksija može da dođe do toga da crne rupe počnu da se kreću spiralno jedna prema drugoj, da bi se na kraju spojile. Astronomi su već otkrili galaksije koje u svom središtu imaju binarni sistem od dve crne rupe, ali još nisu primetili spajanje nekog takvog para.

Naredna generacija detektora gravitacionih talasa će možda uspeti da omogući posmatranje takvih događaja.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here