Promo

Industrija hrane i pića je kompleksan i dinamičan sistem u kome lanac snabdevanja, predstavlja integralnu funkciju kretanja proizvoda od proizvođača preko distributera i maloprodaje do krajnjeg potrošača. Ipak, koliko god zvučalo neverovatno, celokupna infrastruktura ovih složenih operacija oslanja se najviše na paletu kao osnovno sredstvo svih procesa manipulacije. Bez ovog jednostavnog ali tako važnog alata u svim segmentima proizvodnje, skladištenja i distribucije, procesi transporta hrane i pića širom sveta bili bi znatno otežani u svim fazama optimizacije rada, zaštite proizvoda i efikasnom organizovanju prostora.

U složenim sistemima proizvodnje hrane i pića, u cilju izbegavanja potencijalnih kontaminacija, higijena i visoki sanitarni uslovi igraju najvažniju ulogu, što je poslednjih godina dovelo do zaključaka da su plastične palete najpoželjniji tip opreme za ovaj segment industrijske proizvodnje. Ipak, ovakva stanovišta postala su popularna posle decenija upotrebe drvenih paleta kao standardne opreme za skoro svaku industriju, pa se postavlja pitanje masovnog zalaganja za plastične palete u poslednjih nekoliko godina.

Univerzalna dizajnerska rešenja, jedinstvene karakterisitke i visok stepen performansi, omogućili su plastičnim paletama prodor na svetsko tržište i masovno potiskivanje paleta od drveta, metala i drugih materijala. Plastične palete za prehrambenu industriju pružaju mnogo više od održavanja visokih higijenskih standarda. U poređenju sa konvencionalnim drvenim paletama, plastične palete nude sveobuhvatnu optimizaciju poslovanja u svim fazama proizvodnje koje zahtevaju efikasnu i funkcionalnu logistiku i visok stepen sanitarne zaštite.

Smanjenje otpada i povećanje ukupne efikasnosti poslovanja

Prema rezultatima mnogobrojnih ispitivanja, utvrđeno je da plastične palete mogu mnogo bolje da podnesu robusnu industrijsku sredinu od drvenih paleta. Kada su, tokom istraživanja, ispitane dve palete nakon procesa utovara, istovara i rutinskih koraka manipulacije, koji uključuju rukovanje viljuškarima, transport i skladištenje, rezulatati su pokazali da su plastične palete završile mnogo više ciklusa od drvenih paleta. Ovo nesumnjivo dokazuje da su plastične palete mnogo izdržljivije i da značajno umanjuju proizvodni otpad koji nastaje usled agresivnog rukovanja i kontinuirane upotrebe. Palete od prehrambene plastike nude snagu u laganom pakovanju što ih čini lakšim za održavanje između različitih ciklusa upotrebe, i smanjuje verovatnoću oštećenja mašina i opreme u proizvodnim objektima. Takođe, korišćenje plastičnih paleta može smanjiti troškove isporuke i druge troškove povezane sa kretanjem proizvoda kroz lanac snabdevanja.

Idealan partner optimizacije logističkih procesa

Zbog njihove trajnosti i antikorozivnih svojstava, plastične palete predstavalju idealnog saveznika logističkih procesa u svim segmentima proizvodnje. Ukoliko su vam potrebne palete za skladištenje i rukovanje prehrambenim proizvodima ili pićima gde su minimiziranje grešaka ali i optimalna operativnost postrojenja od najveće važnosti, plastične palete na idealan način odgovaraju vašim potrebama. Bez pukotina, iverja i nepoželjnih opiljaka, ove palete ne utiču na operativnu efikasnost mašina.

Dinamična struktura omogućava konzistentno opterećenje palete i stabilnost tereta pri transportu što minimalizuje mogućnost oštećenja tereta u bilo kojoj fazi manipulacije. Takođe, činjenica da su plastične palete standardizovanog oblika i veličine, napravljene od lagane plastike visoke izdržljivosti, jedan je od najvažnijih faktora pri formiranju odluke o adekvatnosti plastičnih paleta za vaš biznis.

Otpornost na toplotu još jedna je važna funkcija opreme u industriji hrane i pića. Plastične palete dizajnirane su za bezbedan rad u širokom temperaturnom rasponu. Osim što maksimalno smanjuju rizik od požara, oni se pri ekstremno niskim ili visokim temperaturama neće kriviti ili lomiti što su ključne prednosti koje doprinose njihovoj ukupnoj superiornoj trajnosti u poređenju sa drvetom.

Visoki higijenski standardi

Ukoliko upravljate pogonom za preradu hrane, higijena je vaša primarna briga. Nehigijenski uslovi mogu dovesti do kontaminacije robe što predstavlja opasnost po zdravlje potrošača. Većina plastičnih paleta izrađene su od neporozne visokokvalitetne plastike koja onemogućava prljanje ili oštećenje u slučaju izlivanja tečnosti.

Ovakva površina takođe čini plastičnu paletu otpornom na koroziju uzrokovanu kiselinama i rastvorima prisutnim u većini namirnica. Njihove glatke površine omogućavaju jednostavno uklanjanje prljavštine vodom, što se ne preporučuje kod drvenih paleta kojima voda šteti ili metalnih paleta koje su podložne rđi. Neabsorbujuća priroda plastike omogućava lako čišćenje, sušenje i ponovnu upotrebu paleta u kratkom vremenskom periodu. Plastika je neorganska priroda koja osigurava da se mikroorganizmi ne mogu razvijati na površini palete. Za razliku od njihovih drvenih i metalnih kolega, nema iverja, eksera ili polomljenih dasaka koje predstavljaju idealno stanište insekata, gljivica ili buđi.

Fleksibilnost u automatizovanim sistemima

Zahvaljujući naprednim tehnologijama, sve više industrija se okreće automatizovanim sistemima snabdevanja. Ovi sistemi zahtevaju visoko funkcionalne palete koje mogu ponuditi dosledne performanse bez negativnih efekata na efikasnost poslovanja. Plastične palete idealno su rešenje za automatizovane proizvodne sisteme.

One su oblikovani proizvod, što znači da su konzistentne veličine i oblika što utiče na neometan rad automatizovanog sistema. Dizajn plastičnih paleta osigurava da se prljavština ne sakuplja ni u jednom delu palete za razliku od drvenih paleta čija je glavna karakteristika sakupljanje iverja i prašine u nepristupačnim delovima palete. Ukoliko se odlučite za plastične palete u početku će nabavni troškovi biti veći, ali dugoročno plastične palete su najekomomičnije rešenje jer imaju mnogo duži životni ciklus i ne oštećuju sistem čiji su integralni deo. Prosečni životni vek plastičnih paleta je čak 10 godina, ne zagađuju životnu sredinu jer se na kraju svog životnog veka mogu reciklirati i integrisati u nove palete.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here