Stanovnici Broda u kom se nalazi Rafinerija nafte, često su osećali različite, neretko neprijatne mirise koji su poticali iz procesa prerade sirove nafte i proizvodnje motornih goriva.

Bilo je perioda u toku godine kada su udisali vazduh za koji se govorilo da u njemu ima sumpora i drugih materija koje se ispuštaju iz rafinerijskih dimnjaka. Preko Save u Slavonskom Brodu čak su se žalili na zagađen vazduh iz Rafinerije, pa su na ulice izvodili školsku decu sa maskama na licu. Poslednjih godina postrojenja za preradu sirove nafte ne rade pa je prestala i emisija različitih gasova i isparenja u vazduh. I pre toga bila je, a i danas u Rafineriji nafte postoji redovna kontrola i merenje kvaliteta vazduha koji udišu Brođani. O tome je za “Vesti” govorio Goran Kostadinović glavni inženjer na stanici za merenje kvaliteta vazduha.

Spaljuju štetne materije

– Stanica za merenje kvaliteta vazduha postoji od 2011 godine. Kao glavni inženjer na stanici već pet godina, imam uvid u sve što pokazuju merni instrumenti o kvalitetu vazduha koji udišu Brođani. Mogu da kažem da stanovnici grada i prigradskih naselja udišu čist vazduh. Višegodišnje iskustvo i merenja govore da najveće količine čestica prašine merna stanica evidentira ujutro kada se dolazi na posao i popodne kada se odlazi sa posla, a glavni razlog su isparenja i izduvni gasovi automobila. Osim toga, u zimskom periodu je povećana koncentracija čestica prašine jer se u kućama za loženje i grejanje uglavnom koriste ugalj i drva, dok je tih čestica prašine u vazduhu mnogo manje leti. Takođe, njih je bilo manje u periodima kada Rafinerija nije radila. Tako je u periodu od 2011. do kraja 2018. godine Rafinerija godišnje radila najduže šest-sedam meseci, jer je ostalo vreme bila u remontu – ističe Kostadinović.

On napominje da je u nekim fazama rada bila povećana koncentracija sumpora, ali i da Rafinerija ima postrojenja za “odsumporavanje” i izdvajanje štetnih materija koje idu u vazduh, kako bi on bio što čistiji.

– Na baklji u Rafineriji vršilo se spaljivanje štetnih materija koje bi išle u atmosferu. Rafinerija je vodila i vodi računa o tome šta odlazi u vazduh, jer je na svim dimnjacima imala uređaje za stalno merenje emisije štetnih gasova. Na sličnim postrojenjima takva analiza radi se jednom godišnje, a kod nas se to meri svakodnevno. Sve što su nadležne institucije Republike Srpske i BiH tražile od Rafinerije kada je u pitanju ekologija to je ispoštovano – kaže sagovornik “Vesti”.

Protesti bez osnove

Međutim, situacija u BiH, kada je reč o industrijskim postrojenjima koja emituju u vazduh štetne materije nije ni slična kao u slučaju Rafinerije nafte Brod. Merenje nivoa čistoće ili zagađenosti vazduha u drugim sredinama nije često, a naročito nije redovno.

– Kao primer mogu navesti fabriku “Natronka” Maglaj koja je veći zagađivači vazduha od Rafinerije, ali ona ni danas nema merenje kvaliteta vazduha niti emisije štetnih gasova, a ima takođe dva dimnjaka. Osim toga, fabrika radi najmanje 10 meseci godišnje, a Rafinerija je radila oko pola godine – objašnjava Kostadinović.

On dodaje da su zagađenja vazduha i u vreme kada je Rafinerija radila normalno, bila mnogo veća zbog grejanja kuća ugljem i drvima.

– Zbog toga je koncentracija čestica prašine ili PM10 čija je veličina 10 mikrona, mnogo veća nego od zagađenja iz Rafinerije – tvrdi inženjer Kostadinović i dodaje – naša merna stanica nalazi se na ulazu u kapiju 1 i vrlo je važno kako se ponašaju vetrovi u slučaju spaljivanja štetnih materija na dimnjacima. Može se dogoditi da vetrovi odnose dim niz Savu, od Save ili preko Save u Hrvatsku, odnosno Slavonski Brod. Raniji protesti stanovnika Slavonskog Broda, pa i dece sa maskama, zbog navodnog visokog zagađenja vazduha iz Rafinerije nafte u Brodu, bili su inscenirani sa jasnom političkom pozadinom, pa su se žalili na povećanu koncentraciju sumpora u vazduhu i u vreme kada postrojenja za preradu sirove nafte nisu radila. Pokušavali su preko tih protesta da izvrše određeni pritisak, iako za to nije bilo nikakve osnove.

Prati kvalitet vazduha: Inženjer Goran Kostadinović

Nema prerade sirove nafte

Požar i havarija u Rafineriji nafte u oktobru 2018. godine prekinuli su preradu sirove nafte i ta postrojenja su van upotrebe. Verovatno više neće ni proraditi, jer to je vrlo skupa investicija.

– Kako već četiri godine ne prerađujemo sirovu naftu, kvalitet vazduha u gradu i okolini je dobar jer je niska koncentracija štetnih gasova i čestica prašine. Svi parametri o kvalitetu vazduha su zadovoljavajući, a ekološkom dozvolom za rad propisano je da Rafinerija nafte u Brodu kao pravni subjekat ima mernu stanicu. Verujem da će analizatori merne stanice moći da izmere kvalitet vazduha i posle preorijentacije na korišćenje gasa, možda uz male modifikacije – naglašava Goran.

Odmah reaguju

Koliko se vodi računa o merenju kvaliteta vazduha i eventualnim zagađenjima, govori i podatak da je u praćenje stanja direktno uključen i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

– Merna stanica je u stalnoj vezi za Hidrometerološkim zavodom Republike Srpske, jer mi imamo kontinuirano merenje svih vrednosti koje se šalju u bazu, a tamo im pristup imaju ljudi iz Službe zaštite na radu Rafinerije nafte i Hidrometeorološkog zavoda. Ako oni primete da nešto nije u redu odmah se reaguje. Nema nikakvog razloga da se sumnja u njihove nalaze, jer je u opremu merne stanice uloženo oko 300 hiljada KM (oko 150.000 evra) – napominje Kostadinović.